Åbo stads bildningssektor har p.g.a. coronasituationen beslutat (16.2.2021) att såväl Arbis som Työväenopisto får ge enbart distansundervisning under våren 2021. Kurser som inte ges på distans ställs in – ingen närundervisning. Beslutet gäller tills vidare.

Institutens kanslier betjänar på distans per telefon eller mejl. Anmälningstiden till höstens Arbiskurser börjar onsdag 11.8.2021 kl. 18.00 på www.aboarbis.fi.

Ytterligare information: Åbo svenska arbetarinstitut