Totalt 151 nya coronasmittor bekräftades i Åbo föregående vecka (18–24.1.2021). Restriktionerna med anledning av coronaviruset gäller i stadens verksamhet till och med den 10 februari och i stadens idrottsanläggningar till och med den 7 februari.

Coronaläget i Åbo har inte utvecklats som önskat och därför är det fortfarande viktigt att följa alla råd och anvisningar i vardagen.

- Nu har människor gått något mera till provtagningen jämfört med början av året. Vi ber fortfarande Åboborna att testa sig vid minsta symtom som är typiska för coronavirussjukdomen, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Det enklaste och snabbaste sättet att boka tid till provtagningen är att göra en symtombedömning i e-tjänsten Omaolo.fi. Omaolo fungerar sju dagar i veckan dygnet runt.

Vårdnadshavare till barn under 15 år kan i Omaolo boka tid till coronatest för barnet. Kråkkärrets walk in-station och coronabussen testar utan förhandsbokad tid.

- Den långt utdragna coronapandemin är tung för oss alla. Men vi måste orka följa restriktionerna, så att vi en dag får situationen att lugna sig, säger Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Coronabekämpning i samband med gränsövergång i Åbo

Regeringen beslöt den 22 januari om begränsningar i gränstrafiken och åtstramningar i test- och karantänrekommendationerna. Alla resenärer som anländer till Åbo flygplats från utlandet erbjuds coronaprovtagning. Från och med den 16 januari möter coronabussen passagerare som anländer med morgonbåtarna från Sverige.

Cirka 80 % av resenärerna som kommer till Åbo från Sverige kommer med morgonbåtarna, och under perioden 16–25 januari har 1150 passagerare anlänt på morgnarna. Av dessa har 202 lämnat coronavirusprov. Till och med den 25 januari har 10 coronavirussmittor hittats bland dessa. Som bäst planeras även provtagning av passagerare som anländer med kvällsbåtarna.

Myndigheterna möter passagerare som anländer med Gdanskflyget. För tillfället kommer ett flyg i veckan från Gdansk.

Försenad start för massvaccinationerna av äldre

Denna vecka har andra omgången satt igång av vaccinationerna av social- och hälsovårdens yrkespersonal som jobbar med coronaarbete.

Första vaccinationsomgången av personal och klientel i Åbo stads boendeserviceenheter är nu färdig. Motsvarande första vaccinationsomgång i privata omsorgshem torde bli färdig denna vecka.

Vaccinationerna i hemvården samt av äldre som hör till vissa högriskgrupper har börjat i slutet av förra veckan.

Klienter och närståendevårdare i hemvården har fått en förfrågan om intresse att ta vaccinet och om möjligheten att själv eller ledsagad söka sig till vaccinationsstationen i Mässcentret. Ytterligare har frågats om planer på att eventuellt invänta mera information om andra vaccinationsalternativ. På basen av svaren utarbetas ett tidsschema för vaccinationerna.

Av epidemiologiska orsaker har vaccinationerna av de allra äldsta inletts i Kråkkärrets hälsostation, och denna vecka startar de även i andra hälsostationer. En personlig kallelse till vaccination i dessa hälsostationer skickas till personer som hör till i åldersgruppen. Mässcentrets coronasäkra lokaler kan användas för vaccination av äldre före massvaccinationerna börjar.

EU-kommissionen behandlar som bäst försäljningstillståndet för läkemedelsföretaget AstraZenecas coronavaccin. I slutet på förra veckan meddelade AstraZeneca att företaget inte kan leverera de mängder vaccin som ursprungligen skulle komma till EU-området.

- Om Finland inte får större mängder vaccin kan vi i Åbo inte börja massvaccinera, utan en stor del av vaccinet går åt till boosterdoserna. Naturligtvis utvidgar vi vaccinationerna i den takt som vi får mera vaccin, säger Peltoniemi.

Åbo stad meddelar i alla sina kanaler genast när tidtabellerna klarnar, om hur vaccinationerna framskrider och när massvaccinationerna av äldre kan inledas.

All information om vaccinationerna finns samlad på sidan www.turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Den nya Reinamodellen hjälper Åbo att förutse hur pandemin utvecklas

Åbo har som första stad i Finland tagit i bruk prognosmodellen Reina (Realistic Epidemic Interaction Network Agent) för att förutse hur pandemin som förorsakas av coronaviruset sprider sig i Åboregionen. Åbo stad använder modellen som stöd i beslutsfattandet.

Med hjälp av prognosmodellen kan staden se hur epidemin kommer att sprida sig och vidta åtgärder på basen av data.

- Modellen ger inte en exakt framtidsbild, men skapar en prognos som beaktar olika faktorer med anledning av pandemin, säger teknologidirektör Juha Yrjälä vid Kausal Oy. Kausal gör prognosmodellens programutveckling i samarbete med forskare och andra partners, däribland Åbo stad och Åbo universitet.

Faktorerna är bland annat smittsamheten, människors mobilitet samt införda begränsningar i till exempel kollektivtrafiken, skolor och munskyddsrekommendationer.

- Det särskilda med Reinamodellen är att det är en individbaserad epidemimodell. Det möjliggör en noggrannare konsekvensbedömning av åtgärderna jämfört med de vanligare befolkningsbaserade epidemimodellerna, berättar Yrjälä.

Smittor och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Daghem: Karhunaukion päiväkoti, Koukkarinkadun päiväkoti, Parolanpolun päiväkoti  

Skolor och läroinrättningar: Hepokullan koulu, Lausteen koulu, Pansion koulu, Puropellon koulu, Turun Lyseon koulun Runosmäen yksikkö, Varissuon koulu 

Äldreboenden: Förra veckan uppdagades 28 coronavirussmittor hos klientelet i Vuokkokoti, som drivs av Åbo stad. Några smittor hittades även bland personalen. Tio nya smittfall har konstaterats denna vecka. Besöksförbud gäller i Vuokkokoti till och med den 7 februari 2021.

Huvudbiblioteket 19.1: En person som har testat positiv för coronasmitta har besökt huvudbiblioteket. De exponerade har spårats. Från och med vecka 4 delar biblioteket ut munskydd till kunder som inte har eget skydd med sig.

Flyget från Gdansk 24.1: 42 passagerare anlände till Åbo med Gdanskflyget. Av dessa testades 39, och 4 vara positiva.

Råd och restriktioner

Restriktionerna i idrottslokalerna gäller till och med den 7 februari. Simhallarna, gymmen, ishallarna och övriga inomhusidrottslokaler är stängda för allmänheten. Föreningarnas turer för barn och unga samt tider bokade för toppidrott fortsätter. Idrottstjänsternas ledda verksamhet för barn och unga har satt igång, men den ledda verksamheten för vuxna skjuts upp.

Det är synnerligen viktigt att alla som är 12 år och äldre använder munskydd i inomhusidrottslokalerna.

Utomhusidrottsplatserna håller öppet med väderförbehåll och de är tillgängliga för träning på egen hand.

Bildningssektorn har utvidgat rekommendationen att använda munskydd och den gäller nu för alla elever i Åbo stads skolor från årskurs 4 uppåt med omedelbar verkan. Alla elever och studerande från årskurs 4 uppåt samt hela personalen har nu fått rekommendationen att använda munskydd.

Nyckelord: