Nya målgrupper hittade fritidssektorns tjänster under det exceptionella coronaåret 2020. Trots det sjönk den totala besökarmängden med nästan två miljoner jämfört med år 2019.

Biblioteken, ungdomslokalerna, museerna, idrottsfaciliteterna och andra verksamheter höll stängt i många månader på grund av restriktionerna, men som motvikt såg man en markant ökning i utbudet av olika virtuella program. Museerna och badstränderna var populära mål under hemestertrenden i juli. 

- När coronapandemin förra våren tvingade oss att stänga ner våra verksamheter kunde vi reagera snabbt och bjuda på mångsidiga webbtjänster och nytt digitalt innehåll i våra sociala medier. De nya e-tjänsterna och innehållen, som kom till under vårens digitala språng, har gjort våra tjänster och verksamheter än mer tillgängliga. Många av innehållen kan användas även i fortsättningen. Bibliotekens frukostfika på Instagram, Impivaarasimhallens livegympa i Facebook och Kurala Bybackens förman och hans videon i YouTube är tre exempel på populära innehåll. De har givit oss värdefulla erfarenheter att fortsätta utveckla fritidssektorns digitala tjänster på många olika plattformar, säger Minna Sartes, direktör för Åbo stads fritidssektor. 

E-materialen och de virtuella programmen coronaårets stjärnor i stadsbiblioteket 

I Åbo stadsbibliotek gjordes totalt 1,3 miljoner besök under år 2020 (1 326 928). Besökarantalet sjönk med 37,3 % jämfört med ifjol.  

Under året gjordes 2,7 miljoner bibliotekslån, en minskning på 12 %. Däremot ökade lånen av e-böcker och e-ljudböcker. E-böcker lånades ca 29 000 gånger, en ökning på nästan 23 %. E-ljudböcker lånades 27 800 gånger med en ökning på 29 % jämfört med år 2019. 

Restriktionerna påverkade dessutom mängden förhandsreserveringar av material. År 2020 gjordes 384 000 reserveringar, vilket är en ökning på drygt 7 %. 

Bibliotekets år präglades av nya verksamhetsmodeller inom ramen för coronarestriktionerna. Biblioteket började med lättillgängliga virtuella program i mars. Stadsbiblioteket ordnade över 1300 evenemang som besöktes av mer än 120 000 personer, cirka 86 000 av dessa på distans. Deltagarantalet fördubblades jämfört med år 2019. 

Trots utmaningarna lyckades biblioteket bjuda på ett mångsidigt program och verksamheter som stödde och uppmuntrade till läsning och intresset för litteratur. De viktigaste teman under det gångna liksom under tidigare år var att sporra läskunnighet och motverka marginalisering. 

Den nya eldrivna biblioteksbussens sjösättning kunde följas på Facebook i juni 2020. Foto: Teija Neuvonen

Åbo filharmoniska orkester gav rekordmånga webbkonserter 

Publikbegränsningarna skar ner Åbo filharmoniska orkesterns besökartal till hälften av det normala. Under senaste åren har det totala antalet konsertbesökare varit cirka 70 000, men år 2020 blev slutsiffran 26 000.  

Symfoniseriens beläggningsgrad var trots omständigheterna 85 %. Under höstsäsongen minskade konsertsalens publikkapacitet för att tillmötesgå coronarestriktionerna, och beläggningsgraden steg till nästan 100 %. Publiken hade alltså förtroende till arrangemangen.  

Med webbevenemang och stadskonsertserien i augusti hittade filharmonikerna nya sätt att möta publiken och sprida musikens glädje under ett högst ovanligt år.  

Orkestern gav hela 29 webbkonserter under år 2020, och konserterna sågs av cirka 35 800 personer. Dessutom nådde olika innehåll i sociala medier tiotals tusen musikvänner.  

Endast 900 barn och unga besökte konserthusets evenemang, då siffran under ett normalår är ca 15 000. Under hösten sände orkestern barnkonserter direkt till skolklasser, och Sagas Orchestral Fantasy Music samt Symphonic Ellingtons livesändningar sågs av 8 000 barn och unga i skolåldern. Den traditionella julturnén i omsorgscentralerna ersattes med en webbsändning.  

År 2020 var ett rekordår för Åbo filharmoniska orkesterns skivinspelningar. ÅFO var med sina sju nya skivor den finländska symfoniorkester med flest utgivna nya skivor.  

Olli Mustonen. Foto: TFO

I mars utsågs kapellmästaren, pianisten och kompositören Olli Mustonen till ny konstnärlig ledare för Åbo filharmoniska orkester från och med 2021. Till årets andra höjdpunkter hörde konserterna med Baiba och Lauma Skride samt Harriet Krijgh, Ludwig van Beethovens 250-årsjubileumskonsert i februari med Julian Rachlin som huvudgäst, höstsäsongens öppningskonsert med Okko Kamu och Anna Danik samt tre hett emotsedda konserter med Olli Mustonen.  

Mer än 1,1 miljoner besök på Åbos idrottsplatser och -tjänster 

Åbo stads idrottsplatser och -tjänster hade 1 157 000 besök (2019: 1 663 000). Cirka 535 000, eller nästan hälften av dessa gjordes till simhallar och utebad. Impivaara simhall och gym registrerade 354 270 besök (2019: 566 000). 

Idrotts- och motionsplatserna stängdes för allmänheten den 13 mars. Utemotionsplatserna öppnade på nytt den 14 maj och inomhusfaciliteterna höll öppet från den 1 juni. Under slutet av året höll idrottsplatserna stängt 16–27 december. Reserverade turer för vuxengrupper undantagen toppidrott avbokades med start den 3 december.  

Medan Impivaarasimhallen höll stängt drog hallens personal 133 virtuella gympastunder för 2 630 livemotionärer. Gympavideorna har fram till medlet av januari 2021 setts cirka 129 260 gånger och de har nått över 370 000 personer. 

På sommaren besöktes Samppalinna simstadion 80 400 gånger (2019: 124 800) och Kuppis utebad besöktes 41 370 gånger (2019: 49 600). Totalt 18 700 vattengympare deltog i badinrättningarnas vattengymnastik.  

I de övriga idrottsanläggningarna och -tjänsterna registrerades 531 480 besök (2019: 837 590). I siffran ingår inte användning av idrottsplaner och motionsbanor. 

Kuppis bollhalls användningsgrad uppgick till 71 % av den totala öppettiden (2019: 74 %). Kuppis idrottshall hade 120 450 besök av gym- och friidrottsidkare, vilket är ungefär hälften av besöken år 2019. I Impivaara och Kråkkärrets ishallar åktes skridsko 171 150 gånger (2019: 208 200). Åken på Barkplanens konstisbana ökade och antalet skridskoåkare var 47 140 (2019: 36 500). I Alfa idrottscentrum registrerades 89 830 besök. 

På grund av den milda vintern kunde inte naturisbanorna frysas och ingen konstsnö gjordes. I skidspåret i Nunneberget skidades endast under en veckas tid (2019: 14 veckor). Skiduthyrningen i Impivaara hade stängt hela året.  

Under dagarna då badstränderna i Ekvalla, Ispois och Saro udde övervakades av badvakterna besöktes stränderna 52 070 gånger (2019: 43 200). 

Stängningstiderna minskade betydligt på tjänsterna och evenemangen arrangerade av enheten för en aktiv livsstil. Deltagarna uppgick till 90 435 (2019: 161 785). 

Skolornas hobbyklubbar besöktes ca 27 690 gånger, och Barnmotionens underland 12 000 gånger. Mihi-motionsgrupperna hade ca 3 550 besök. Totalt 1 950 elever deltog i skolidrottstävlingar och i hobbyverksamheten deltog 2 430. I motionsgrupperna Skolan i rörelse motionerade 27 689 barn och unga, och 1 320 lågstadie- samt 1 220 högstadie- och gymnasieelever åkte skridskor med Kuppis skridskouthyrnings utrustning. 

Badstränderna var populära under sommarmånaderna. Foto: Annika Kujanpää

Ungdomstjänsternas verksamhet 

Under coronaåret 2020 besöktes Åbo stads ungdomstjänsters lokaler totalt 261 000 gånger. Det är nästan 360 000 färre än år 2019. 

Till exempel Barnens kulturcentrum Äventyrsparken hade 40 000 besökare (2019: 122 000). De ungas konst- och aktivitetshus Vimma besöktes 27 000 gånger (2019: 62 000).  

Ungdomslokalerna i stadsdelarna är viktiga vardagsrum utanför hemmet. Runosbacken, som är Åbo stads största ungdomslokal, besöktes 36 000 gånger och Kråkkärrets ungdomslokal fick 17 000 besök.  

Musiklokalen Auran Panimo hade 19 000 besök (2019: 45 000) och skejthallen Cube 18 000 (2019: 25 000).  

Trots det ovanliga året har ungdomstjänsterna utarbetat nya sätt att möta ungdomarna till exempel på stan och på webben. I olika e-tjänster har ungdomsarbetarna mött 17 000 unga och de streamade evenemangen har samlat 5 000 i distanspubliken.  

Ungdomstjänsterna har främjat barns och ungas hobbyverksamheter och givande fritidssysslor i samarbete med stadens övriga sektorer. Den öppna gratisverksamheten Semesterskoj i knutarna ordnades för första gången på sommaren och under höstlovet 2020. Ferieverksamheten utnyttjades 5 700 gånger. Semesterskoj i knutarna kommer att fortsätta även under kommande skollov.  

Sommarskoj i knutarna bjöd bland annat på zumba i Laustis. Foto: Eeva Hämäläinen

Hemestrandet i juli lockade till besök i museerna 

Under året 2020 besöktes museerna som ägs och drivs av Åbo stad samt Brinkala av totalt 291 023 kunder (2019: 406 005). I de avgiftsbelagda museerna fortsätter Museikortet att öka i popularitet. Totalt 40 067 museikort användes som betalmedel i museerna med entréavgifter, vilket utgör mer än var femte besökare (22 %).   

Besökarna per museum var: Apoteksmuseet och gården Qwensel 14 926 (2019: 19 876), Biologiska museet 15 370 (2019: 14 114), Brinkala galleri 7 217 (2019: 52 542), Kurala Bybacke 105 138 (2019: 109 780), Klosterbacken 30 784 (2019: 51 999), Åbo slott 92 112 (2019: 144 063) samt WAM 25 476 (2019: 43 635). 

Kurala Bybackes förman gav oss många förtjusande upplevelser i museets Facebook. Foto: Åbo museicentral

Det avvikande året gav upphov till allt mera innehåll och större programhelheter i sociala medier och övriga digitala tjänster. Apoteksmuseet och gården Qwensel tog det i särklass största digitala språnget. Museet presenterades tillsammans med tre övriga finalister i tävlingen Årets museum 2020 i den nya e-utställningen Digimuseo.fi. I Digimuseo är museets utställningar och interiörer tillgängliga som en virtuell utställning i 360°. Videomaterialet i Museicentralens YouTube-kanal sågs totalt 34 000 gånger.

I Åbo slott öppnade i juni en utställning om inredningsarkitekten Carin Bryggmans livsverk, och i slottets Norra utställningshall invigdes en stor utställning med föremål ur museets samlingar. Anneli Nygren och konstnärskollektivet Hyäryllistä visade retrospektiva utställningar i WAM. På hösten öppnade den internationellt erkända italienska konstnären Rosa Barbas utställning i stadens konstmuseum. I WAMx visades utställningar av Sencer Vardarman, Elina Vainio och Ulrike Mohr.

Klosterbacken och Åbo slott var särskilt populära i juli, och i bägge museerna översteg månadens besökarantal motsvarande statistik från år 2019. I juli kunde besökarna åter delta i museernas guidade visningar samt till exempel på Hantverksdagarna på Klosterbacken och i museikvarterets minifestival Klosterbacken Folk!. Fotografen och författaren Heikki Willamos fotoutställning imponerade i Biologiska museet.