Åbo stads idrottsplatser och -tjänster hade 1 157 000 besök (2019: 1 663 000). Cirka 535 000, eller nästan hälften av dessa gjordes till simhallar och utebad. Impivaara simhall och gym registrerade 354 270 besök (2019: 566 000).

Idrotts- och motionsplatserna stängdes för allmänheten den 13 mars. Utemotionsplatserna öppnade på nytt den 14 maj och inomhusfaciliteterna höll öppet från den 1 juni. Under slutet av året höll idrottsplatserna stängt 16–27 december. Reserverade turer för vuxengrupper undantagen toppidrott avbokades med start den 3 december.

Medan Impivaara simhallen höll stängt drog hallens personal 133 virtuella gympastunder för 2 630 livemotionärer. Gympavideorna har fram till medlet av januari 2021 setts cirka 129 260 gånger och de har nått över 370 000 personer.

På sommaren besöktes Samppalinna simstadion 80 400 gånger (2019: 124 800) och Kuppis utebad besöktes 41 370 gånger (2019: 49 600). Totalt 18 700 vattengympare deltog i badinrättningarnas vattengymnastik.

I de övriga idrottsanläggningarna och -tjänsterna 531 480 besök

I de övriga idrottsanläggningarna och -tjänsterna registrerades 531 480 besök (2019: 837 590). I siffran ingår inte användning av idrottsplaner och motionsbanor.

Kuppis bollhalls användningsgrad uppgick till 71 % av den totala öppettiden (2019: 74 %). Kuppis idrottshall hade 120 450 besök av gym- och friidrottsidkare, vilket är ungefär hälften av besöken år 2019. I Impivaara och Kråkkärrets ishallar åktes skridsko 171 150 gånger (2019: 208 200). Åken på Barkplanens konstisbana ökade och antalet skridskoåkare var 47 140 (2019: 36 500). I Alfa idrottscentrum registrerades 89 830 besök.

På grund av den milda vintern kunde inte naturisbanorna frysas och ingen konstsnö gjordes. I skidspåret i Nunneberget skidades endast under en veckas tid (2019: 14 veckor). Skiduthyrningen i Impivaara hade stängt hela året.

Under dagarna då badstränderna i Ekvalla, Ispois och Saro udde övervakades av badvakterna besöktes stränderna 52 070 gånger (2019: 43 200).

Enheten för en aktiv livsstil hade 90 435 deltagare

Stängningstiderna minskade betydligt på tjänsterna och evenemangen arrangerade av enheten för en aktiv livsstil. Deltagarna uppgick till 90 435 (2019: 161 785).

Skolornas hobbyklubbar besöktes ca 27 690 gånger, och Barnmotionens underland 12 000 gånger. Mihi-motionsgrupperna hade ca 3 550 besök. Totalt 1 950 elever deltog i skolidrottstävlingar och i hobbyverksamheten deltog 2 430. I motionsgrupperna Skolan i rörelse motionerade 27 689 barn och unga, och 1 320 lågstadie- samt 1 220 högstadie- och gymnasieelever åkte skridskor med Kuppis skridskouthyrnings utrustning.

 

Nyckelord: