Åbo stadsbibliotek börjar låna ut snöspadar från och med den 1. februari. Idén kom från kunderna. Åbo stads miljöavdelning förser biblioteket med spadar.

SÅHÄR LÅNAR DU SPADEN

1. låneperiod 2 veckor
2. går inte att reservera
3. återlämnas endast till samma biblioteket från vilket den lånades
4. ersättningspris 27 € / styck

 

Snöspaden kan lånas från huvudbiblioteket och alla närbibliotek: Aunela, Hirvensalo, Ilpois, Nummis, Patis, Pansio, Runosbacken, Kråkkärret, Hammarbacka och Yli-Maaria. Varje bibliotek har en spade till utlåning. Låneperioden är 2 veckor och spaden kan inte reserveras. Spaden återlämnas till samma bibliotek, från vilken den lånades.

 

 

Nyckelord: