Hurdant är det att bo, arbeta och leva vardagsliv på Slottsudden? Serien Hamnliv ger en inblick i området som det ter sig idag och i den nära historien. Serien går att följa i sociala medier och på webbplatsen för Museet för historia och framtiden från och med den 3 februari.

Serien Hamnliv publiceras i följande medier

Bilder och historier från hamnområdets vardag och närhistoria  

Serien Hamnliv är den följande delen i helheten Livet i Åbo, som inleddes på hösten med historier om farsoternas Åbo. Hamnliv bygger på Åbo museicentralens nutidsdokumentation, som utfördes i området åren 2019 och 2020. I projektet tecknade museet upp Slottsuddens nuläge samt minnen och tankar av människor som bor och arbetar eller tidigare bott och arbetat i området.  

- Nutidsdokumentation görs genom intervjuer, fotografering och observationer. Den ger oss värdefull information om olika fenomen i tiden, dokumenterad av samtiden, berättar forskare Milla-Lotta Kemiläinen med ansvar för nutidsdokumentationen vid Åbo museicentral. 

Museicentralens fotograf Ville Mäkiläs bilder utgör en fascinerande del av serien, som nu publiceras på webben och i sociala medier. I Mäkiläs porträtt är intervjuobjekten avbildade i sina hem eller på arbetsplatserna, på platser som är av betydelse i vardagen. Områdets långa historia vaknar till liv i berättelser om byggnader och specifika ställen i hamnområdet. Hamnen, som ligger längst ut på Slottsudden, har haft en central ställning i områdets historia, och hamnfunktionerna spelar också idag en väsentlig roll i verksamheten vid havet. Förutom hamnfunktionerna huserar Slottsudden restauranger och andra företag, daghem, museer och privatbostäder. 

Museer samlar fortfarande in minnen och berättelser från området i e-tjänsten Prikka. I Prikka kan vem som helst delta med sina minnen och erfarenheter. Berättelserna som delas med museet i e-tjänsten kan läsas och ses av alla. E-tjänsten finns på adressen nykydoku.prikka.fi

Museet för historia och framtiden öser ur Slottsuddens identitet 

Slottsudden i Åbo kommer under de följande årtiondena att genomgå stora förändringar. Det första nybygget som planeras är Museet för historia och framtiden, som skall stå färdigt då Åbo firar sitt 800-årsjubileum är 2029. I framtiden kommer Slottsudden dessutom att hysa bostäder samt affärs- och andra verksamheter.  

Alla städer och stadsdelar har sin egen identitet och skrovlighet. Serien Hamnliv tecknar en bild av Slottsudden och dess karaktär. Museer har ofta en stor inverkan på de samhällen och gemenskaper där de placeras, men effekten går åt två håll: Platsen påverkar även museet som placeras där. Förhållandet mellan läge och den kommande byggnaden och museets verksamhet och koncept är en fråga som speciellt intresserat projektchefen Joanna Kurth

- Platsen där museet placeras har en själ och en personlighet, och dess betydelse för planeringen av innehåll och den kommande arkitekturtävlingen kan inte nog betonas. I planeringen är museilokalen och innehållet i en fortgående dialog sinsemellan, och de kan och bör bearbetas sida vid sida. Vem är väl bättre att förmedla Slottsuddens unika drag än de människor som är födda där, eller som bor och arbetar i området, säger Joanna Kurth. 

Det nya museet för historia och framtiden kommer att ligga precis vid vattnet. Bild från det vinnande förslaget i idétävlingen för Slottsudden.

Stadsdel/Område: