Se intervjun

Länken öppnar i ett nytt fönster i YouTube. I YouTube-videons inställningar kan du välja textningsalternativ. Videon är textad till svenska och till finska. 

”En man stack sig in på gården och sa att han kommer alldeles av nyfikenhet för att fråga vad här nu är. Att han på sin tid, då han var till sjöss, har övernattat här några nätter. Och flera kom då, då vi nyss hade flyttat in här, så kom det människor och hälsade på. Det var ju trevligt att höra dem alla.” 

Seppo Manner och Taina Rantala sitter i vardagsrummet i sitt hem med mansardtak och berättar om sitt liv i en av de mest kända byggnaderna i hamnen. Huset som är byggt år 1911 har tidigare hyst en restaurangpaviljong, en polisstation samt fungerat som ett sjömanshem. Paret flyttade in i den 30 januari 1996. 

Huset är stort nog att rymma både Manners och Rantalas hem och det egna byggföretagets kontorslokaler. Hamnområdet har visat sig vara ett utmärkt ställe att bo i. Genom vardagsrumsfönstret har de sett så väl kulturevenemang som internationella statsbesök på hög nivå. 

 

Paret har också fått höra berättelser från tiden då byggnaden fungerade som en polisstation. 

”Efter kriget var det här i skyddspolisens besittning, hela den här byggnaden. Jag har hört, att när Lauri Törni kom hit med Sverigebåten, så anhölls, förstås greps han i hamnen och hämtades hit till det här huset. Där var vi nu har bastun så där fanns finkan på den tiden." 

I samband med renoveringen avslöjades även överraskningar. 

”Byggnaden är ju till stor del byggd av panel. Och där vid bakdörren är till exempel tamburväggen målad och där i panelen finns en spotlight, så har någon målat in koppartrådar i de där fårorna i panelen."

Paret har funderat om det har varit avlyssningsapparatur gömd i väggen. Inget svar har hittats till frågan. 

  • Foto: Ville Mäkilä, Åbo museicentral

Slottsgatan 87 

  • Åbo stad lät ursprungligen bygga tvåvåningshuset med mansardtak som kantin, eller matserveringsgården.
  • Byggnaden planerades sannolikt av stadsarkitekten J. Eskil Hindersson och den stod färdig år 1911.
  • Till en början huserade byggnaden H. Willbergs Restaurangpaviljong.
  • År 1922 inledde Kanalbankens polisstation sin verksamhet på Slottsgatan 87. Vaktstationen verkade här till år 1960.
  • I byggnaden fanns länge Hamnmissionens verksamhet och ett sjömanshem.    
Slottsgatan 87. Fotografiet är taget år 1959 av C.J. Gardberg. Åbo museicentral.

 

Stadsdel/Område: