I Åbo registrerades totalt 144 coronavirussmittor under föregående vecka (25–31.1.2021). Smittalet har hållits i stort sett på samma nivå de senaste veckorna. Förändringen i epidemiläget är framför allt en lugnare situation i östra Åbo, där tyngdpunkten i smittsiffrorna länge har legat.

– Allt arbete som gjorts för att stilla epidemin i östra Åbo börjar nu visa resultat. Också de omfattande munskyddsrekommendationerna i skolorna har avhjälpt smittläget. I spårningsarbetet ökar nu smittor som härrör till arbetsplatser, och en ökning kan ses också i spridningen under sällskaplig samvaro under kvällstid. Människor tröttnar på restriktionerna och munskydden, och det märks i lägesbilden, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Det är fortfarande anledning att ytterligare effektivera användningen av munskydd. Fortfarande rör sig människor utan skydd på offentliga platser. Munskydd bör användas också på arbetsplatserna även om man kan beakta social distansering. Coronaåtgärderna och användning av munskydd är verkningsfulla sätt att förebygga smittspridningen.

– Vi kan hindra sjukdomen från att spridas om vi stöder varandra och är ansvarsfulla i våra egna handlingar. Det är låg tröskel till coronatest alla dagar i veckan också om man har lindriga symtom, sporrar stadsdirektör Minna Arve.

Det enklaste och snabbaste sättet att komma till provtagningen går via e-tjänsten Omaolos symtombedömning, som fungerar dygnet runt sju dagar i veckan. Kråkkärrets walk in-station och coronabussen testar utan förbokad tid.

Tid till provtagning kan bokas per telefon till hälsostationens coronarådgiving tfn 02 266 2714, till skol- och studerandehälsovården tfn 02 266 2012 eller den egna arbetshälsovården.

85-åringar och äldre kallas per telefon till vaccination

Vaccinationen av hemvårdens klienter pågår och de får information personligen om vaccinationerna.

Som bäst kallar hälsostationerna alla Åbobor som är 85 år och äldre till coronavaccination. Kallelsen sker personligen per telefon. Personer i åldersgruppen vaccineras antingen i Mässcentrum eller på hälsostationerna.

Tidsbokningen på webben för personer under 85 år har ännu inte öppnat. Vaccinationstiderna i Mässcentrum kommer att erbjudas under 85-åringarna genast då mängden nytt vaccin som distribueras till Åbo har bekräftats. Staden informerar mera detaljerat om tidsbokningen under februari månad på webbsidan www.turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Myndigheternas verksamhet i Åbo hamn och på flygplatsen

Gränsåtgärderna i Åbo hamn har effektiverats i enlighet med de nya nationella riktlinjerna. Alla passagerare från Sverige som anländer både från bildäck och genom terminalen hänvisas till coronabussen för provtagning. Redan i Sverige i samband med check in får alla passagerare Institutets för hälsa och välfärd (THL) instruktioner, en blankett med kontaktuppgifter samt en karta över coronabussens läge i Åbo hamn.

Coronabussen står parkerad i hamnen på morgnarna kl. 7–9 och kör därefter till Hallis (kl. 9.30–11) och Perno (kl. 12–14). I hamnen testas endast personer som anländer med båtarna. Bussen anländer till Hallis cirka kl. 9.30 beroende på passagerarantalet som kommit till hamnen på morgonen.

För tillfället anländer totalt cirka 120 resenärer med två morgonbåtar från Sverige. Cirka 40 personer reser med kvällsbåtarna. Coronabussen har sedan den 16 januari mött morgonbåtarna, och från och med den 27 januari även kvällsbåtarna. Sedan den 16 januari har 2540 passagerare anlänt från Sverige, och 585 av dessa har testats (ca 23 %). Hittills har 14 coronavirussmittor hittats bland de analyserade proven.

Gdanskflyget en gång i veckan är för tillfället det enda internationella flyg som anländer till Åbo flygplats. Alla passagerare från Gdansk hänvisas till provtagningen på flygplatsen. Knappt 600 personer har testats sedan början av januari, vilket utgör cirka 80–90 % av de berörda resenärerna.

Personer som avstår från att testa sig på flygplatsen har antingen en av arbetsgivaren förbokad tid till provtagning eller ett intyg på negativt testresultat. Spädbarn testas mera sällan. I Finland är coronatestet frivilligt.

Coronaepidemierna i Tallhemmet Övre S:t Marie, Tranbackahemmet 2 och Portsahemmet är över

I november-december konstaterades en coronaepidemi i Tallhemmet Övre S:t Marie. Under epidemins gång hittades fyra smittor bland klientelet. Totalt 44 klienter smittades under epidemin i Tranbackahemmet 2. Tio invånare i Portsahemmet konstaterades vara smittade. I alla enheter smittades även delar av personalen. Coronaepidemin i Vuokkokoti pågår fortfarande.

Trots att klienterna och personalen i omsorgshemmen har fått första omgången av vaccinet måste säkerhetsåtgärderna ännu följas. De anhöriga som besöker sina nära ska fortfarande följa omsorgshemmens skyddsåtgärder.

– Vår personal har gjort ett enastående arbete i ett ytterst kritiskt läge. Epidemierna har fåtts under kontroll tack vare deras yrkeskunskap och att de strikt har hållit följt skyddsåtgärderna. Jag har fått bekymrade meddelanden om dessa enheter från vikarier och anhöriga. Ännu under denna vecka följer vi noggrant med situationen i Vuokkokoti, i de andra tre enheterna är epidemierna redan över, säger Sari Ahonen, direktör för äldreomsorgen och handikappservicen.

Smittor och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Dagvården: Pääskyvuoren päiväkoti, Päiväkoti Touhula Varissuo 

Skolor och läroinrättningar: Jäkärlän koulu, Rieskalähteen koulu

Serviceboenden: Totalt 58 coronavirussmittor har registrerats i Åbo stads Vuokkokoti (39 bland klienter, 19 bland personalen). Besöksförbud gäller i Vuokkokoti till och med de 7 februari.

Rekommendationer och restriktioner fortsätter i idrottsanläggningarna och i biblioteken till och med den 28 februari

Åbo stads inomhusidrottsplatser har stängt för allmänheten till och med den 28 februari. Förbokade turer för barn och unga samt för toppidrott fortsätter. Övrig verksamhet för vuxna är fortfarande på paus.

Idrottsföreningarna har fått instruktioner om trygg träning utan närkontakt, och verksamheterna övervakas med stickprov. Försummelser och underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till två veckors avstängning från stadens idrottsanläggningar.

Det är viktigt att alla 12-åringar och äldre använder munskydd i inomhusidrottsplatserna.

Utomhusfaciliteterna är öppna för träning på egen hand. Utomhusmotion är en utmärkt alternativ just nu, när väderförhållandena gynnar vintersport i Åbo.

Bibliotekstjänsterna fortsätter med begränsningar så att avstånd kan bibehållas. Material lånas ut med reservering på förhand. Biblioteket delar ut munskydd till kunder som inte har ett eget med sig.