Åbo övergår till att följa rekommendationerna som den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR har givit om att förlänga intervallet mellan den första och den andra coronavaccindosen till 12 veckor.

Den 3 februari konstaterade den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor att det i den rådande epidemisituationen är befogat att gällande alla coronavirusvaccin (Moderna och Pfizers Comirnaty) förlänga intervallen mellan doserna till 12 veckor. Förlängniningen av vaccinationsintervallet görs på epidemiologiska och immunologiska grunder. Alla vaccin som nu används i Finland kräver två doser. Förlängningen till 12 veckors intervall mellan den första och den andra dosen ger ett bättre skydd, eftersom den vaccinerades motståndskraft mognar och förstärks. 

I enlighet med den nationella vaccinationsordningen har man i Åbo nu givit den första dosen till social- och hälsovårdspersonal som arbetar med coronauppgifter, samt till personal och klienter vid omsorgshemmen. Som bäst pågår första vaccinationen av hemvårdens klienter samt kritisk social- och hälsovårdspersonal. Dessutom har personer över 85 år personligen kallats till coronavaccination.

Så här påverkar förlängningen av intervallet tidsschemat i Åbo

  • Vecka 5 (1–7.2): Reserverade vaccinationstider ordnas på överenskommen tid.
  • Vecka 6 (8–14.2): Tider som reserverats för den andra dosen flyttas i huvudsak framåt så att intervallet blir 12 veckor. Reserverade tider avbokas inte, utan flyttas framåt.
  • Från och med vecka 7 (15–21.2) är vaccinationsintervallet 12 veckor.

Den nya vaccinationstiden meddelas till klienten med sms. Vaccinationen av klienter i omsorgshemmen avtalas på plats. 

- Att vi nu flyttar framåt vaccinationstiderna som reserverats för vecka 6 frigör mera vaccin. Dessa kommer vi att erbjuda Åbobor över 85 år. Hälsostationernas personal ringer upp över 85-åringarna och kommer med dem överens om en vaccinationstid antingen på hälsostationen eller i Mässcentrum, berättar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

E-bokningen av vaccinationstider till Mässcentrum öppnar i februari

E-bokningen till vaccinationerna som ordnas i Åbo Mässcentrum öppnar när det finns tillräckligt med vaccin för under 80-åringarna.

Staden informerar mera detaljerat om e-bokningen under februari månad via olika medier och annonser samt på stadens webbplats och sociala medier  (www.turku.fi/sv/coronavaccinationer).

Enligt de nationella rekommendationerna erbjuds AstraZenecas coronavirusvaccin för tillfället till personer yngre än 70 år. Vid behov görs ändringar i rekommendationerna då det finns mera information om effekten hos de olika vaccinerna.

Nyckelord: