Nämnden för fostran och undervisning sammanträder följande gång onsdag 10.2. Vid mötet behandlas bl.a. ordnandet av skolskjutsar från Sirkkala skola under den tid som saneringen pågår 2021–2023.

Saneringen av Sirkkala skola pågår från augusti 2021 till sommaren 2023. Den ersättande lokalen ligger nära Kärsämäen koulu och har tidigare tillhört Kärsämäen aikuiskoulutuskeskus. Avståndet från Sirkkala skola till Kärsämäki är 4,1 kilometer. Gränsen för avgiftsfri skolresa som nämnden för fostran och undervisning bestämt är densamma som i lagstiftningen, dvs. 5 kilometer (lagen om grundläggande utbildning, 32 §).

Nämnden för fostran och undervisning fick 20.1.2021 en utredning gällande arrangemangen kring den ersättande lokalen, skolresorna och för- och eftermiddagsverksamheten. Nämnden nöjde sig med utredningen för alla andra delar men beslöt att de vill ha en tilläggsutredning rörande skolresorna.

Nämnden för fostran och undervisning beslöt föreslå för kollektivtrafiknämnden att den ska ordna tillräckliga förbindelser för eleverna i Sirkkala skola under saneringsprojektets tid från sommaren 2021 till sommaren 2023.