Den nya anvisningen gäller omedelbart i Åbo.

De nya instruktionerna angående träning i grupp för barn som är 12 år och yngre (födda år 2009 eller senare) gäller nu i Åbo. Det är nu tillåtet att träna med kontakt i de motionsformer som präglas av fysisk kontakt. 

Den nya anvisningen grundar sig på rekommendationen given av Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp den 9 februari 2021. Anvisningen gäller omedelbart i Åbo stads motions- och idrottsplatser. Idrottstjänsterna meddelar idrottsföreningarna i Åbo om den nya anvisningen. 

Det rekommenderas fortfarande att 12-åringar och yngre alltid tränar i oförändrade sammansättningar. Spel och matcher mot andra lag samt tävlingar och uppföranden är fortfarande inte tillåtna. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts meddelande 9.2.2021: