Statsminister Sanna Marin besöker Åbo den 13 februari 2021. Under besöket kommer statsministern att träffa stadsdirektör Minna Arve och besöka Åbo huvudbibliotek, där hon deltar i bibliotekets evenemang ”Kirjaston aamukahvit goes Facebook” (Bibliotekets morgonkaffestund goes Facebook).

Under mötet med stadsdirektören diskuteras coronasituationen, stadens investeringar samt hur social-och hälsovårdsreformen kommer att påverka stadens investeringskapacitet.

Statsminister som gäst på bibliotekets Facebook-Live

Under biblioteksbesöket kommer statsministern att bekanta sig med Åbo huvudbibliotek och Åbo stadsbiblioteks verksamhet. Dessutom deltar statsministern i bibliotekets finskspråkiga morgonkaffestund som sänds live kl. 11.45 till kl. 12 via ”Turun kaupunginkirjasto - Åbo stadsbibliotek” i Facebook.

Direktör för bibliotekstjänster Rebekka Pilppula intervjuar statsministern under morgonkaffestunden. Diskussionsämnet är bibliotekets betydelse i samhället, bibliotekets framtid och biblioteket som ett forum för demokrati. Även böcker kommer att diskuteras.

Bibliotekets morgonkaffestund är ett koncept som skapats för coronatiden. En gång i veckan görs en direktsändning via sociala medier. I programmet behandlas tema som berör biblioteket, litteratur samt aktuella frågor och fenomen.

Nyckelord: