Förra veckan (8–14.2.2021) bekräftades totalt 100 nya coronavirussmittor i Åbo. Coronaläget i Åbo är just nu relativt lugnt och smittalen är på väg nedåt. Coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst betjänar kommuninvånare mån–fre kl. 8–14 på nummer 02 266 0159.

– Epidemiläget har stabiliserats, men vi är fortfarande i fasen för allmän samhällsspridning. Trots att smittalen har sjunkit något bör vi fortsätta men skyddsåtgärderna. I delar av Finland är coronaläget tydligt på väg mot det sämre och detta ska man komma ihåg också under sportlovet, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

I stadsbilden, tidningar och sociala medier syns Åbo stads nya kampanj, som uppmuntrar Åboborna att följa alla coronaråd och restriktioner.

- Vi klarar detta tillsammans. Ännu en tid krävs det tålamod och fortsatt försiktighet. Åboborna har varit nästan exemplariska med att följa skyddsåtgärderna, och stadsborna har hjälpt varandra mitt i all osäkerhet och allt bekymmer. Detta vill vi berätta med hjälp av Åboansikten och ett budskap som sporrar till att kämpa på, säger stadsdirektör Minna Arve.

Coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst öppnar den 18 februari

Coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst avsedd för Åbobor öppnar torsdagen den 18 februari. Telefontjänsten svarar på frågor om tidsbokningar och om vaccinationerna. Telefontjänsten betjänar kommuninvånare mån–fre kl. 8–14 på nummer 02 266 0159.

– Den allmänna coronarådgivningen får just nu många samtal om vaccinationstiderna. Därför bestämde vi oss för att öppna en egen telefontjänst för dessa samtal. Coronarådgivningen betjänar även i fortsättningen alla Åbobor, som misstänker att de smittats och vill boka tid till provtagningen, påminner Peltoniemi.

Hälsostationernas telefontjänst svarar fortsättningsvis inte på frågor om coronavaccinationerna, utan är avsedd för ärenden som till exempel besök på hälsostationerna.

Coronatelefontjänster i Åbo:

  • Coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (mån–fre kl. 8–15)
  • Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning, tfn 02 266 2012 (mån–tors kl. 8–15, fre kl. 8–12)
  • Coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14)
  • Sms-rådgivning för personer med nedsatt hörsel eller talsvårigheter, tfn 045 739 65882

Vaccinationerna av äldre i Åbo framskrider väl

Cirka 4 200 Åbobor över 80 år har fått coronavaccinet. I Åbo bor knappt 11 000 personer som är 80 år eller äldre, och vaccinet har alltså givits till ca 40 % av dem. Tidsbokningen för 80-plussarna är öppen, tider kan reserveras antingen via den elektroniska bokningen eller per telefon till den nya coronavaccinationsrådgivningen.

Till Åbo levereras varje vecka ett parti av Astra Zenecas vaccin, och mängden som ingår i partiet framgår först när leveransen kommit fram. Vaccinationstiderna avsedda för 18–69-åringar i riskgrupp 1 öppnar i bokningssystemet efter att vaccinleveransen når Åbo. Nya tider öppnar för bokning varje vecka och informationen släpps på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer. Vi rekommenderar att personer som hör till riskgrupperna aktivt följer med sidan för uppdateringar om nya tider.

Vaccinationerna av 70–79-åringarna har ännu inte kommit igång. Enligt den nationella riktlinjen ges Astra Zenecas vaccin inte till över 70-åringar. Specifika anvisningar enligt åldersgrupp finns på sidan turku.fi/coronavaccinationer.

I Åbo inleddes vaccinationerna av hemvårdens klienter den 21 januari. Alla hemvårdens klienter får en förfrågan om önskan om att få vaccinet samt det lämpligaste sättet att ordna vaccinationen. Klienten kan antingen besöka vaccinationscentralen i Mässcentrum, eller komma överens om lämplig tid på hemvårdens vaccinationsstation närmare det egna hemmet. Vid behov ordnas skjuts till hemvårdens vaccinationsstation. Hemvårdens klienter, som inte har möjlighet att komma till vaccinationen, kan få vaccinet hemma.

Denna vecka vaccineras södra Åbos hemvårds klienter i Lehmusvalkama och norra Åbos klienter i Runosbackens åldringscenter. Knappt 500 klienter vaccineras per vecka. Enligt planerna ska första omgången i hemvården vara färdig under vecka 10. Det egna hemvårdsdistriktets sjukskötare svarar på frågor om vaccinationerna.

Utdelningen av munskydd till behövande övergår till att ge engångsmunskydd

Åbo stad övergår från att dela ut tygmasker till engångsmunskydd i den avgiftsfria utdelningen till mindre bemedlade Åbobor. Tio skydd ges per person. Munskydden kan hämtas från samma ställen som tidigare.

  • Salutorgets Monitori, KOP-triangeln, Auragatan 8, utdelning vardagar kl. 9–11 och lördagar kl. 10–12
  • Monitori i Skanssi (Skanssis köpcentrum, 2. våningen nära östra parkeringen, mittemot Intersports affär) öppet mån–torsd kl. 12–18 och fre kl. 11–17)
  • Socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45

Åbo har sedan augusti 2020 avgiftsfritt delat ut tiotals tusen tygmasker till mindre bemedlade. Olika föreningar och samfund var först med att dela ut tygmasker till sina kunder i augusti 2020. Läs mera: turku.fi/sv/munskyddsutdelning

Coronaepidemin i Vuokkokoti är över

En coronaepidemi konstaterades i Vuokkokoti i januari. Totalt 39 av enhetens invånare och 19 i personalen smittades under epidemin. Alla omsorgshemmets klienter och hela personalen har fått första omgången vaccin.

- Vår yrkeskunniga personal har gjort ett enormt arbete med epidemin och till all lycka håller läget i Vuokkokoti på att återgå till det normala. Isoleringen upphävdes igår den 16 februari, berättar Sari Ahonen, direktör för äldreomsorgen och handikappservicen.

Anhöriga kan besöka sina närstående i Vuokkokoti. Alla försiktighetsåtgärder ska följas noga.

Bekräftade coronavirussmittor i stadens verksamhet

Dagvården: Arkeologinkadun päiväkodin Jäkärlän Puistokadun toimipiste, Pääskyvuoren päiväkoti  

Skolor och läroanstalter: Luolavuoren koulu Råggatans enhet, Nummenpakan koulu Hallis och Nummis enhet, Pääskyvuoren koulu, Raunistulan koulu, Åbo yrkesinstitut skolhuset vid Lemminkäinengatan

Restriktionerna i bibliotekstjänsterna lättar fr.o.m. 1 mars

Med start den 1 mars 2021 öppnar biblioteken för lån så att kunderna kan låna direkt ur hyllorna. Endast snabbesök kommer att vara tillåtna. Kunddatorerna kan användas inom ramen för snabbesök. Särskilda anvisningar för skolgrupper finns på sidan turku.fi/sv/abo-stadsbibliotek.

All service som grundar sig på och uppmuntrar till att vistas längre i biblioteken är fortfarande ur bruk. Läsplatserna, mötesrummen och datorer avsedda för längre användning är inte tillgängliga. Digitaliseringstjänster, 3D-printrar och musikrummet går inte att reservera eller använda. Endast tidningar och tidskrifter som kan lånas finns tillgängliga för hemlån. Närbibliotekens meröppet är inte i användning. Evenemang ordnas endast virtuellt till och med den 10 mars.

Ändringar i individuell träning för vuxna fr.o.m. 22 februari

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp gav nya riktlinjer den 16 februari för infektionssäker individuell träning och motion.

Från och med den 22 februari kan vuxna träna inomhus individuellt med hänsyn till coronasäkerhet. Detta gäller dock inte simhallar, och evenemang är fortfarande inte tillåtna.  Gruppmotion för vuxna får inte ordnas inomhus.

Verksamhet för vuxna i smågrupper kan ordnas på utomhusmotionsplatserna förutsatt att man håller minst två meters avstånd till varandra.

Idrottstjänsterna informerar mera om de nya riktlinjerna i ett senare skede.