Björn Kullberg har bott över 20 år i det gula trähuset som ursprungligen byggdes som telegrafstuga för järnvägen. Stugan är den ena av två servicebyggnader som uppfördes vid Slottsgatan när järnvägen till Åbo hamn byggdes. Kullberg hade arbetat som trafikövervakare i hamnen några år då han hörde om en unik bostad precis bredvid sin arbetsplats. 

På vardagsrumsväggen i det gula trähuset hänger ett gammalt fotografi av segelfartyget Olivebank. I bilden kan man urskilja en gestalt högt upp i fartygets mast. Enligt Kullberg är figuren hans pappa.  Havet förenade far och son redan tidigt. Kullberg planerade inte särskilt för en karriär inom sjöfarten, men havet och fartygen har varit en del av hans liv så länge han kommer ihåg. 

Björn Kullberg sitter i sitt vardagsrum. På väggen bakom honom hänger ett foto på segelfartyget Olivebank, och genom fönstret syns S/S Bores skorstenar.  

Kullbergs tidigaste minnen från hamnen är från barndomsåren. Sjökaptenens son fick komma med på sjöresor ända sedan barnsben. Arbetet inom sjöfarten började redan före han blev klar med sin yrkesutbildning. Som tonåring jobbade Kullberg med att lossa last till magasinsbyggnaderna längs åstranden. På den tiden sträckte sig hamnverksamheten ända till nuvarande Forum Marinum. 

Här under fönstret låg skeppen, där var Bore nu är. Dit kom de med varorna och sedan lossade vi dit in i magasinsbyggnaden som ligger där, dit rakt på övre hyllan lyfte vi varorna. Jag kommer ihåg hur jag körde pappersrullar med en eltruck redan på den tiden.

Under sina pensionärsdagar ser Kullberg från vardagsfönstret exakt det området dit fraktfartygen i tiderna kom. Mycket har förändrats i omgivningen. 

  • Foto: Ville Mäkilä, Åbo museicentral

Slottsgatan 76

Slottsgatan fotograferad på våren 1926. Publiken är på väg till en sångfestival, som hölls på slottsgården. Slottsgatan 76 skymtar bakom träden till höger. Foto: Kuva: Birger Lundsten, Åbo museicentralens samlingar

 

Stadsdel/Område: