Åbo stadsbibliotek deltar i projektet ”Biblioteken blir forum för folkstyret” (2020–2021) som finansieras av Sitra. Programmet inkluderar bl. a. en paneldiskussion om medborgarinflytande ledd av Emmi Nuorgam, en bokutmaning för Åbos stadsdirektörskandidater, konstverkstäder och olika evenemang i stadsdsdelen Pansio-Jyrkkälä.

Projektet ”Bibliotek blir forum för folkstyret” undersöker hur bibliotek kan främja samhällsdebatt och fungera som mötesplatser för medborgarna för att stärka demokratin. Sex allmänna bibliotek i Finland deltar i projektet. Åbo stadsbibliotek fokuserar på medborgarnas möjligheter att påverka, och hur bibliotek kan uppmuntra till detta. 

-Bibliotekets evenemang under våren syftar till att lyfta fram biblioteket som ett aktivt forum i samhället, och en institution som stöder demokrati och jämlikhet, säger bibliotekarierna Ville Sirkiä och Maija Tapio, som koordinerar projektet vid Åbo stadsbibliotek.

-Vi vill också inspirera stadsborna i Åbo att delta i samhällsdebatten och ens lite rubba uppfattningen om politik som någonting tråkigt och svårt, som bara ett fåtal kan förstå, förklarar Tapio.

Bokutmaningar, workshops med tecknade serier och graffiti under våren

Projektprogrammet startar i februari med en bokutmaning för stadsdirektörskandidaterna i Åbo. Kandidaternas svar kommer att publiceras i bibliotekets some-kanaler fram till kommunalvalet. En politisk läsutmaning för allmänheten kommer också att publiceras i februari, på finska och svenska.

Förutom i huvudbiblioteket arrangeras evenemang i området Pansio-Jyrkkälä. Bland annat ordnas en workshop i serietecknande, ett ”skivråd” med politiska sånger och som avslutning ett utomhusevenemang i slutet på våren. De flesta evenemang strömmas på Åbo stadsbiblioteks finskspråkiga some-kanaler.

Utöver dessa öppna evenemang hålls workshops för andra stadiets elever på våren om att lära sig att påverka genom konst. Yrkesskolors elever kan delta i exempelvis fotograferings-, rap- och graffiti-workshops. Workshopledarna är lokala artister, eller har sina rötter i Åbo. Några verkstäder ordnas även så att de är öppna för alla.

Programmet kommer att uppdateras under våren. De allmänna säkerhetsriktlinjerna för coronaepidemin följs vid genomförandet av evenemangen.

Nyckelord: