Idrottstjänsterna öppnar vissa av Åbo stads gym för kunder med engångsbiljett. Dessutom blir det motionsprogram utomhus för vuxna i smågrupper. All fritidsverksamhet måste ordnas coronatryggt.

Övriga restriktioner gäller till och med söndagen den 7 mars. Till exempel simhallarna är fortfarande stängda för allmänheten. Ändringarna grundar sig på riktlinjerna som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts coronakoordinationsgrupp gav den 16 februari 2021.

Vissa gym håller öppet 22.2–7.3

Från och med måndagen den 22 februari öppnar idrottstjänsterna vissa av stadens gym för kunder med engångsbiljett. För att lokalernas användartal ska kunna hållas inom ramen för det tillåtna går varken Motions-, Senior- eller Kimmokearmbandet att använda som betalmedel i gymmen.

Impivaarasimhallens allmänna gym är öppet mån–fre kl. 11–14.30. Omklädningsrummen är inte i bruk. Engångsbiljetten under undantagsperioden kostar 5,50 € / 3,50 €.

Gymmet i Kuppis idrottshall är öppet mån–sön kl. 12–16. Engångsbiljetter kan köpas i bowlinghallens café. Vi rekommenderar att du inte använder hallens omklädningsrum.

Gymmet i Kråkkärrets ishall är öppet mån–sön kl. 8–21. Engångsbiljetten betalas med mobilen. Omklädningsrummen är öppna. Max. 15 personer får närvara i Kråkkärrets gym samtidigt.

Gymmet i Pansio, öppettider och priser: https://sportbalance.fi/ 

Gymmen har en timmes användartid. Kunderna bör hålla minst två meters avstånd till varandra. Gruppmotion för vuxna får inte ordnas inomhus.

Ditt ansvar som gymanvändare

Enligt coronakoordinationsgruppens rekommendationer ska alla gymanvändare förbinda sig vid att följa lokalens infektionsförebyggande regler. Kom inte till idrotts- eller motionslokalerna om du har minsta symtom på en covid-19-infektion, om du är försatt i isolering eller i karantän.

Torka alltid av motionsutrustningens ytor genast efter användning. Använd rengöringsmedel och engångsduken som du får på plats.

Du bör använda mun-nässkydd eller visir i motionslokalernas allmänna utrymmen och omklädningsrum, undantagen dusch och bastu. Vi rekommenderar att du bär munskydd även medan du tränar.

Verksamhet för smågrupper utomhus

Idrottstjänsterna informerar mera i ett senare skede om utomhusmotion för vuxna i smågrupper. Privata och tredje sektorns arrangörer kan inte reservera motionsturer för vuxna i stadens idrotts- och motionslokaler.

Vi rekommenderar att du använder mun-nässkydd om säkerhetsavstånd inte går att hålla. Kom inte till motionsgrupperna om du har minsta symtom på en covid-19-infektion, om du är försatt i isolering eller i karantän.

Dessa restriktioner gäller till och med den 7 mars

All gruppidrott och -motion för vuxna inomhus är inställd med undantag för idrott på toppnivå. Hobbyverksamhet för barn och unga är tillåten förutsatt att avstånd och övriga försiktighetsåtgärder de facto följs. Barn under 12 år kan inom den egna gruppen/laget träna med kontakt, men spel och matcher mot andra lag är inte tillåten.

Spel och matcher inomhus för under 20-åringar är fortfarande inställda. Träningar på tider reserverade för 12–20-åringar ska ske med avstånd utan närkontakt. Begränsningarna innebär att man bör avstå från träningsmoment inom till exempel gymnastik, lag- och kampsporter som kräver kontakt. Det går bra att utnyttja utefaciliteterna i träningarna.

Utomhusidrottsplatserna är fortfarande öppna för träning på egen hand.