Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd behandlar torsdagen den 18 februari ett förslag enligt vilket man för transporterna av fast avfall ska övergå till avfallstransporter ordnade av kommunen. Beslutet gäller områden där man använder avtalsbaserade transporter enligt den gamla avfallslagen. Beslutet berör bland annat Åbo.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd behandlar torsdagen den 18 februari ett förslag enligt vilket man för transporterna av fast avfall ska övergå till avfallstransporter ordnade av kommunen. Beslutet gäller områden där man använder avtalsbaserade transporter enligt den gamla avfallslagen. Beslutet berör bland annat Åbo.

Tanken är att man stegvis ska övergå till avfallstransporter ordnade av kommunen under åren 2024–2030. Transportentreprenaderna upphandlas av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. De avtalsbaserade avfallstransporterna upphör i och med övergången till transporter som anordnas av kommunen.

Enligt övergångsbestämmelsen i avfallslagen borde ett beslut i ärendet ha fattats redan den 1 maj 2013. Avfallshanteringsmyndigheterna i Sydvästra Finland har också fattat totalt fem beslut i ärendet under åren 2013–2017, men de har hävts i besvärsdomstolar och ärendet har returnerats för ny beredning.

Beslutsfattandet har också skjutits upp på grund av den pågående förnyelsen av avfallslagen. Det har varit tänkt att transportärendet ska avgöras genom en ändring i avfallslagen, men man har inte fått tillräckligt säker information om tidtabellen för förändringen. Därför vill man nu ha ett beslut i ärendet från nämnden, som fungerar som regional avfallshanteringsmyndighet. 

En övergång till transporter ordnade av kommunen motiveras bland annat med att detta tryggar en välplanerad helhet av avfallshanteringstjänster för alla invånare i verksamhetsområdet. Beslutet effektiviserar återvinningen och ger möjlighet till ekonomiska incitament för detta. Transporter ordnade av kommunen är också logistiskt effektivare och miljövänligare än fastighetsspecifika transporter.