Andra stadiets gemensamma ansökan till gymnasieutbildning och yrkesutbildning den 23.2–7.4.2021. Valmöjligheter finns, eftersom Åbo stads sju gymnasier erbjuder också flera speciallinjer. Vid Åbo yrkesinstitut kan man välja mellan 26 olika yrkesinriktade grundexamina, som kan utföras som dubbelexamen. I Åbo är det förutom gymnasie- eller yrkesstudier också möjligt att ansöka till Åbonejdens idrottsakademi.

Gymnasierna i Åbo erbjuder ett konkurrenskraftigt nationellt utbud av studier inom olika läroämnen, gymnasiediplom och kontakter till högskolor och företag. Det egna utbudet hos gymnasier stöds av den gemensamma studiepaletten för gymnasieutbildningar, som utvidgas kontinuerligt. Det erbjuds platser till nästan 1 100 nya studerande i de finskspråkiga daggymnasierna i Åbo. Katedralskolan i Åbo har 92 nybörjarplatser. Studenter som har utexaminerats från gymnasier i Åbo har nationellt sett haft toppbetyg och placerar sig väl i fortsatta studier i högskolor.

I Åbo yrkesinstitut kan man välja 26 olika examen och flera olika studiestigar. Det finns 1 350 nybörjarplatser. Man kan studera till merkonom, datanom eller närvårdare på svenska. Vid Åbo yrkesinstitut kan man förutom en yrkesutbildning också genomföra en studentexamen, en så kallad dubbelexamen. Efter utexaminering är studenten redo att övergå till arbetslivet eller att vidareutbilda sig på högskola.

Åbonejdens idrottsakademi är verksam i Kerttulin lukio, Åbo yrkesinstitut och Katedralskolan i Åbo. Idrottarutbildningen är öppen för idrottare inom alla grenar.

Gemensam ansökan görs elektroniskt på Studieinfo (www.studieinfo.fi) eller på papper till Utbildningsstyrelsen 23.2–7.4.2021. Närmare uppgifter om eventuella inträdes- och urvalsprov finns i ansökningsguiden och på skolornas webbsidor. Studerande kan uppge fem önskemål i gemensamma ansökan.

Uppgifter om val av studerande publiceras tidigast 17.6.2021. Läroanstalterna meddelar de valda om resultatet. De som blivit utan studieplats meddelas om saken per brev.