Stadsdirektör Arve var inbjuden som huvudtalare vid årets CDP Awards. Andra huvudtalare är bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Atens borgmästare Kostas Bakoyannis. Temat för evenemanget är att återuppbygga ekonomin på en hållbar grund.

Evenemanget CDP Europe Awards 2021 samlar beslutsfattare på högsta nivå samt företrädare för företag och finansinstitut och utmanar dem att bygga upp en grön återhämtning för Europa efter pandemin. Att uppnå EU:s ambitiösa klimatmål och bygga en klimatvänlig framtid kräver målmedvetna åtgärder och beslutsfattande.

CDP: s årsrapport om miljöns tillstånd i Europa kommer också att läggas fram.

Evenemanget kommer att hållas den 2.3 klockan 17.00–19.00 (finsk tid) med undantagsarrangemang. CDP Europe Awards-diskussionen produceras av Euronews, Europas mest sedda nyhetskanal, som också sänder evenemanget på sin kanal. Evenemanget anordnas av Europeiska investeringsbanken. Den som vill delta i evenemanget kan anmäla sig och det är gratis.

Inbjudan att intervjua Åbos stadsdirektör bygger på stadens starka engagemang i kampen mot klimatförändringen och ett aktivt internationellt samarbete.

- Åbo har gjort ett målmedvetet och långsiktigt klimatarbete. Vår styrka ligger i det breda samförståndet om stadens klimatpolitik. Det är fint att detta har uppmärksammats i stor utsträckning på andra håll. Vi får ofta inbjudningar att diskutera städernas roll i kampen mot klimatförändringen. Det kräver naturligtvis mycket arbete och även personligt engagemang, säger stadsdirektör Arve.

Minna Arves tal kommer att hållas som en förinspelad intervju. Intervjun genomfördes den 12.2 genom videosamtal. Intervjuns titel är Att tänka om i europeiska städer: hur en 2030-stad ser ut. Intervjuaren är Chris Burns, värd för Euronews.

CDP är en global klimatdatainsamlare som ser städer som viktiga klimataktörer

CDP är en världsomfattande allmännyttig organisation vars uppgift är att uppmuntra företag, städer och regeringar att minska sina växthusgasutsläpp, trygga vattenresurser och skydda skogar.

Städer täcker mindre än 2 procent av världens yta, men cirka 70 procent av världens utsläpp uppstår i stadsområden. Enligt CDP:s utredningar uppskattar upp till 85 procent av världens städer att klimatet utgör hot för dem själva och 75 procent av de långvariga hoten uppskattas vara allvarliga eller mycket allvarliga. Städerna har en nyckelroll i att bekämpa klimatförändringen och samtidigt medför förändringarna hot mot dem.

Åbos klimatarbete är internationellt uppskattat

Förra året placerades Åbo på listan över världens ledande klimatstäder (CDP:s A-lista). Åbo finns också med på den lista som publicerades i år tillsammans med 87 andra städer. Finland har nu fyra städer på A-listan. Förutom Åbo och Lahtis fanns Helsingfors och Esbo också med på listan.

År 2020 utsågs Åbo till den bästa medelstora klimatstaden i Europa. Utvärderingen av Europas bästa klimatstäder genomfördes av Europeiska kommissionens GD Gemensamma forskningscentrum.  Valen grundar sig på information från städerna som hämtats från Covenant of Mayors-systemet. Över 10 000 städer eller regioner har undertecknat europeiska borgmästarsavtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy).

Åbo är också aktivt i det globala nätverket av hållbara städer ICLEI. Minna Arve, Åbos stadsdirektör, är medlem i nätverkets globala styrelse och vice ordförande i organisationens europeiska styrelse för mandatperioden 2021–2024.

Information om evenemanget på CDP: s webbplats: https://www.cdp.net/en/events/cdp-europe-awards