Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon (tfn 02 266 2012) betjänar endast elever i grundskolan efter den 1 mars 2021. Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter betjänas från och med den 1 mars 2021 av studerandehälsovårdens centraliserade tidsbokningsnummer 02 266 1570.

Studerande ska även vid lindriga symtom stanna hemma och boka tid till coronavirustest, eftersom även en smittad person som är symptomfri eller har lindriga symptom kan smitta andra. Om man har symptom ska man inte gå till skolan eller hobbyer, eller träffa vänner eller släktingar.

Man ska låta testa sig om man har exempelvis hosta, snuva, halsont, feber, huvudvärk, andnöd eller diarré eller har tappat lukt- och smaksinnet.

Gör så här:

  • Gör en coronavirusbedömning i tjänsten Omaolo på nätet eller
  • Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens coronatelefon betjänar från och med den 1 mars 2021 på nummer 02 266 1570 måndag till torsdag kl. 8–15 och fredag kl. 8–13.
  • Elever i grundskolan: Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon tf 02 266 2012, må–fr kl. 8 - 11.
  • På kvällar och helger betjänar Åboregionens samjour på nummer 02 313 8800.

Gör en coronavirusbedömning i tjänsten Omaolo på nätet

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter:

Den studerande kan efter identifiering (t.ex. med nätbankskoder) använda tjänsten Omaolo.fi. I Omaolo kan man fylla i en symtombedömning för coronaviruset och boka en tid för test dygnet runt. Via Omaolo kan man även skicka en symtombedömning till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. Under helgerna går symtombedömningarna till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården för bedömning. Personer under 18 år får information om resultatet av coronatestet till det telefonnummer som uppgetts i Omaolo.

Elever i grundskolan:

Vårdnadshavaren kan efter identifiering (t.ex. med nätbankskoder) använda tjänsten Omaolo.fi för sitt under 15-åriga barns räkning. Vårdnadshavaren till ett barn i Åbo kan fylla i en symtombedömning för coronaviruset för barnets del och boka en testtid för barnet på vardagar via Omaolo. Via Omaolo kan man även skicka en symtombedömning till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. Under helgerna går symtombedömningarna till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården för bedömning. Omaolo anger i tjänsten vem kunden uträttar ärenden åt vid en viss tidpunkt. Personer som är över 10 men under 18 år får information om resultatet av coronatestet till det telefonnummer som den som bokat tid för dem har uppgett i Omaolo.