Restriktionerna fortsätter på Åbo stads idrottsplatser. Restriktionerna grundar sig på den regionala coronagruppens rekommendationer samt Sydvästra Finlands regionförvaltningsverkets och Åbo stads beslut.

Motionera i grupper på högst sex personer

Utomhusmotion i grupp är tillåten för personer under 20 år. Begränsningarna upphörde på tisdagen den 13 april. Försiktighetsåtgärder och social distansering ska fortfarande iakttas på alla idrottsplatser. Kontaktsport är ännu inte tillåten.

Uteidrottsplatserna har öppnat även för motion på egen hand. Grupper om högst sex personer, maximalt 12 om idrottsplanen kan delas itu och tillräckligt avstånd kan hållas, får vistas samtidigt på  idrottsplanerna och övriga utemotionsplatser. 

Restriktionerna om personantal berör inte toppidrott, under 20-åringar eller skolidrott.

På inomhusidrottsplatserna fortsätter restriktionerna tills 25.4.

Enligt Egentliga Finlands coronakoordinationsgruppens rekommendationer givna 13.4.2021 fortsätter följande restriktioner fram till 25.4.2021:

  • Alla kommunala inomhusidrottsplatser hålls stängda. Stängningen berör inte tränings- och tävlingsturer för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.
     
  • År 2008 födda och yngre kan fortsätta träna i grupp så länge coronasäkerheten tas i beaktande. Hobbyverksamhet och träningsgrupper för år 2007 födda och äldre inomhus är tillsvidare på paus, så som även under 20-åringars tävlings- och matchverksamhet både inomhus och utomhus.

 

 

Nyckelord: