Someturva ordnar under tisdagen 23.3.2021 kl. 18–19 en föräldrakväll på distans för föräldrar till elever i årskurs 3–9 i den grundläggande utbildningen i Åbo. Under föräldrakvällen behandlas nätmobbning och andra hot som nätet utgör för barns och ungdomars trygga tillväxt.

Hurdana hot möter barn på nätet och hur kan vuxna stödja dem i motgångar under den digitala eran? Vilka är föräldrarnas skyldigheter? Under föräldrakvällen bekantar vi oss med barns digitala rättigheter och skyldigheter tillsammans med ”somedoktorn” Suvi Uski.

Delta i föräldrakvällen i applikationen Teams

Föräldrakvällen ordnas i applikationen Teams. I evenemanget ryms 300 deltagare med. Trygga din plats genom att ansluta dig i tid!

Fråga på förhand

Deltagarna kan på förhand ställa frågor som anknyter till familjers digiproblem på adressen: https://someturva.typeform.com/to/bYNUbPiC. Frågor kan framställas även under tillställningen.

Föräldrakvällen ordnas av Someturva, vars digitala rådgivningstjänst betjänar Åboungdomar i problemsituationer som relaterar till sociala medier.

Bekanta dig med tjänsten och ta den i bruk på ditt barns telefon: https://someturva.fi/onboarding/activation

Välkommen!