Under vecka 7 (15–21.2.2021) konstaterades 171 nya coronasmittor i Åbo, och under vecka 8 (22–28.2.2021) registrerades 209 nya smittfall. Under de senaste veckorna har incidensen stigit i jämn takt med den nationella trenden (210/100 000/14 dygn, 2.3.2021).

– Under de senaste två veckorna har situationen vänt mot det klart sämre. Det är nu skäl att var och en tar statsrådets anvisade partiella nedstängning i tre veckors tid på allvar. I enlighet med de nationella anvisningarna är vi i Åbo tvungna att kraftigt begränsa barns och ungas skolgång och hobbyverksamhet. Jag hoppas att också vuxenbefolkningen bär sitt ansvar och skär ner sina egna kontakter till ett minimum under hela mars. I annat fall får vi inte situationen under kontroll, påminner ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi.

En snabb utväg ur pandemin är inte inom synhåll, och enligt de senaste uppgifterna kommer Finland ännu länge att fortsätta med restriktioner med anledning av coronaviruset.

Coronavaccinationerna i Åbo utvidgas till nya åldersgrupper

I nationell jämförelse framskrider coronavaccinationerna i Åbo Mässcentrum väl. Just nu ges vaccinet till Åbobor som är äldre än 80 år samt till 18–69-åringar i den medicinska riskgruppen 1. Till och med den 1 mars har 17 561 Åbobor fått den första vaccindosen, och 3 349 Åbobor har fått två doser. Vaccinskyddet bland de som har fått första dosen är 9,03 %. I Åbo har över 72 % av personer äldre än 80 år fått första dosen.

Vaccinationerna av 16–17-åringar i den medicinska riskgruppen 1 har startat och tider kan bokas via Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (mån.–fre. kl. 8–14). 16–17-åringar i riskgrupp 1 får vaccinet Corminaty, och 18–69-åringar ges AstraZenecas vaccin.

Ytterligare har vaccinationstider för 79-åringarna öppnat. Vaccinationstider kan bokas antingen elektroniskt på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer eller via coronavaccinationsrådgivningen telefontjänst.

Avsikten är att inom den närmaste framtiden utvidga coronavaccinationerna, så att de kommer att omfatta alla Åbobor som har fyllt 75 år till alla som är 78 år. Som bäst utvecklas tidsbokningsrobotiken och i planerna ingår ett sms, som meddelar alla Åbobor om en automatiskt bokad vaccinationstid. Mera information ges i takt med att planerna framskrider.

– Vaccinationsläget förändras varje dag, och vi öppnar nya tider i bokningssystemet under veckans gång i takt med att vaccin finns tillgängligt. Det lönar sig att aktivt följa med uppgifter om nya tider på våra webbsidor. Vi vill få vaccinet i omlopp så effektivt som möjligt, och tider för nya grupper öppnas för bokning genast när merparten av den tidigare gruppen har vaccinerats, berättar Peltoniemi.

Trots vaccinet är det fortfarande viktigt att sköta om hand- och hosthygienen och hålla avstånd. Man bör dessutom följa rådande munskyddsrekommendationer.

I Mässcentrum räknas vaccinet dagligen så noggrant som möjligt, och inte en enda dos går till spillo. Den centraliserade vaccineringen i Mässcentrum och en noggrant planerad transportlogistik bidrar till ett effektivt användande av vaccinet och ett minskat svinn. Med tekniken med luftbubbla är det möjligt att få flera doser ur en vaccinflaska än anvisningarna uppger, och därför kan enstaka vaccindoser ibland bli oanvända.

– Vi slänger aldrig en enda vaccindos, utan ger dem till personer som finns på en reservlista. Vi har sammanställt en reservlista, och där ingår vissa arbetstagare inom hälso- och sjukvården, som snabbt går att kalla in till vaccination. Det rör sig om personer som arbetar med coronauppgifter eller ny personal på omsorgshem, klargör Peltoniemi.

Nya anvisningar om gränsövergång har liten inverkan på Åbos gränspraxis

Den förordning som trädde i kraft den 1 mars och förbinder kommunerna att utföra hälsokontroller på inresande för inte med sig förändringar i Åbos gränspraxis på flygplatsen eller i hamnarna. Coronabussen möter resenärer som kommer med morgon- och kvällsbåtarna från Sverige. På Åbo flygplats möts passagerare på utrikesflygen av hälsovårdsmyndigheterna. För tillfället anländer ett flyg i veckan från Gdansk.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut är kommunen skyldig att erbjuda hälsokontroll till resenärer, men dessa är frivilla för resenärerna.

– Paragrafen om obligatoriska hälsokontroller vid gränserna, som eventuellt träder i kraft den 1 april, förorsakar förändringar i vår verksamhet och vi har börjat förbereda oss på det, berättar expertläkare Jane Marttila.

Cirka 6 300 resenärer anlände från Sverige till Åbo under tiden 16.1–28.2. Av dessa sökte sig 28 % till coronatest. Av de analyserade proven har 1,6 % varit positiva (24 coronasmittor).

Sedan början av år 2021 har ca 1 000 passagerare anlänt till Åbo flygplats med utrikesflygen. Av dessa har ca 82 % sökt sig till coronatestet som erbjuds på flygplatsen. Av de analyserade proven har 6 % varit positiva (46 coronasmittor).

Coronasmittor och exponeringar i Åbo stads verksamhet

Daghem: Halisten päiväkoti, Päiväkoti Katariinan Vilske, Rehtorinpellonkadun päiväkoti, Touhula Varissuo

Skolor och läroinrättningar: Luostarivuoren koulun Martin ja Nummen yksiköt, Pansion koulu, S:t Olofsskolan, Sirkkala skola, Topeliuksen koulu, Turun Lyseon koulun Runosmäen yksikkö, Varissuon koulu

Stadsbiblioteket: 1 smitta i huvudbiblioteket den 25.2, inga exponerade

Begränsningarna i fritidstjänsterna fortsätter t.o.m. 20 mars

Biblioteken endast material reserverat på förhand kan lånas och hämtas från biblioteken. Snabbesök är tillåtna och närbibliotekens meröppet är inte in bruk. Endast virtuella evenemang fram till den 28 mars.

Åbo filharmoniska orkesters symfonikonserter ges endast som webbsändning på adressen tfo.fi/live.

Museerna Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet och Åbo slott samt Brinkala galleri har öppet tillsvidare med begränsningar i besökarantal. Sex personer kan besöka museerna samtidigt. Nya besök öppnar för bokning ifall det är möjligt inom den rådande situationen och myndigheternas anvisningar.

Åbo Stadsteaters somescen fortsätter på teaterns Facebooksida på fredagar.

Ungdomstjänsterna väntar på närmare instruktioner från den regionala coronagruppen om ungdomslokalernas verksamhet. Den ledda verksamheten för över 12-åringar tar paus och Vimmas café håller stängt 8–28 mars. Reserveringar av lokaler för grupper större än 6 personer avbokas fram till den 28 mars.  

Restriktionerna på Åbo stads idrottsanläggningar skärps

Hobbyverksamheten för barn i lågstadieålder (födda 2008 eller efter) kan fortsätta med säkerhetsavstånd och undvikande av närkontakt. Personer i högstadieålder (födda 2007 och äldre) samt andra under 20-åringars hobbyverksamhet avbryts på stadens inomhus- och utomhusidrottsanläggningar 8–28.3. All verksamhet inomhus och utomhus som riktats till vuxna avbryts fram till 28.3, undantagen toppidrott.

Vi rekommenderar utomhusmotion. Barkplan är öppen till 7.3 och Kuppismasken är öppen tillsvidare. Impivaaras skidspår underhålls så länge som det är möjligt. Skridskouthyrningen i Kuppis och skiduthyrningen i Impivaara har avslutats för i år.

Inomhusidrottsplatser (t.ex. simhallar) är fortsättningsvis stängda för allmänheten.