Medan bibliotekets tjänster är begränsade kan högstadieklasser begära material enligt önskad tema eller genre från ungdomsavdelningen.

Vi samlar ihop material enligt lärarens önskan och lägger dem i en bokkärra som placeras enligt situation i aulan eller på ungdomsavdelningen. Från den specialmärkta kärran kan läraren eller eleverna låna material. Kom ihåg säkerhetsavstånd och hygien.