Åbo stad följer beslutet som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 4 mars delgav med anledning av nedstängningen på grund av coronaläget. Besluten gäller årskurserna 7–9 i Åbos skolor, som går över till skolgång på distans, samt bland annat fritidstjänster och stadens offentliga utrymmen.

  I listan nedan finns noggrannare uppgifter om praktiska arrangemang per stadens kundtjänst- och serviceverksamhet. Några verksamheter, som till exempel samtjänsten Monitori, informerar mera genast, när de praktiska detaljerna är klara.  

  Bildningssektorns verksamhet  

  Daghemmens verksamhet fortsätter som vanligt med samma förfaranden som i januari och februari. Den öppna dagvården och familjeklubbarna har stängt 8–28.3.2021.  

  Den grundläggande utbildningen: Lågstadierna fungerar normalt med samma förfaranden som i januari och februari.  

  Högstadierna övergår till distansundervisning 8–28.3.2021, undantagen den förberedande undervisningen och det särskilda stödets smågrupper, som fortsätter med undervisning i klass.  

  Lågstadiernas klubbar iakttar skyddsåtgärder och fortsätter sin verksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamheten fortsätter liksom i januari och februari. Högstadiernas klubbverksamhet inhiberas under tiden 8–28 mars 2021.  

  Andra stadiet och fritt bildningsarbete: Yrkesutbildningen övergår till distansundervisning 8–28.3.2021. Undervisningen av studerande i behov av stöd, övrig nödvändig undervisning samt yrkesprov kan även ordnas i läroinrättningen. Inlärning i yrkeslivet fortsätter planenligt.  

  Gymnasieutbildningen sker helt på distans 8–28.3.2021.  

  Arbetarinstitutens verksamhet sker helt på distans under hela våren.  

  Studentskrivningarna strävas efter att ordnas i den tidtabell som har meddelats och enligt Institutets för hälsa och välfärd (THL) och Studentexamensnämndens (SEN) föreskrifter.   

  Symtomfria examinander som är försatta i karantän kan enligt THL:s och SEN:s anvisning delta i skrivningarna. Gymnasiets rektor står alltid för det slutgiltiga beslutet om deltagande.  

  Examinander med symtom eller insjuknade kan inte delta i examensproven, utan de bör ansöka om annullering av anmälan till examen. 

  Fritidssektorn 

  Stadsbiblioteket

  Biblioteken fortsätter med begränsad verksamhet. Endast tio kunder får vistas samtidigt i bibliotekslokalerna. Kundbegränsningen gäller två veckor från och med den 8 mars. Endast snabbesök är möjliga, och material kan lånas ut endast med förhandsreservering. 

  Ungdomstjänsterna

  Ungdomstjänsterna strävar efter att ordna verksamhet i lokaler där det är coronatryggt. Programmet är inskränkt, och till exempel matlagning sker inte. Ungdomslokalerna ger unga en trygg plats att vara på.  

  Museer:

  Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Åbo slott, WAM och Brinkala galleri håller öppet med begränsningar i besökarantal. Högst tio besökare får vistas samtidigt i museerna. Mera information och förhandsbokningar: turku.fi/museibesok

  Åbo filharmoniska orkester

  Åbo filharmoniska orkester spelar utan publik, och konserterna kan ses och höras avgiftsfritt i direktsändning på webben till och med den 28 mars.  

  Idrotts- och motionsplatser:

  All vuxenverksamhet i grupp i Åbo stads inomhusmotionslokaler är fortfarande inhiberad. Idrottstjänsterna ordnar heller inte gruppverksamhet för vuxna utomhus. 

  Tränings- och tävlingsmöjligheterna för idrott på toppnivå tryggas liksom tidigare för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.

  Utomhusfaciliteterna håller öppet för träning på egen hand. Även vuxna kan motionera och idrotta ute och utnyttja uteplatserna förutsatt att avstånd går att hålla. Idrottstjänsterna rekommenderar att man avstår från att ordna spontan gruppverksamhet för vuxna. 

  Verksamhet i grupp för barn födda 2008 eller senare fortsätter med beaktande av säkerhet och skyddsåtgärder. Träningsmoment där närkontakt ingår är inte tillåtna. 

  Gruppmotion och -idrott för barn och unga födda 2007 eller tidigare avbryts från och med den 8 mars till och med den 28 mars, liksom tävlingsverksamhet inomhus för under 20-åringar. 

  Idrottstjänsterna informerar mera om praktiska arrangemang på fredagen. 

  Välfärdssektorn 

  Besök hos anhöriga som bor i dygnetruntvårdens enheter är tillåten. Hygienanvisningar, användning av munskydd och avstånd bör följas grundligt enligt personalens instruktioner. Vi rekommenderar att max. två personer samtidigt besöker den anhöriga, och om besök bör avtalas på förhand med personalen.  

  Besöksförbud gäller fortfarande på Åbo stadssjukhus avdelningar. Besök hos patienter som får vård i livets slutskede är möjliga.  

  Coronaläget i Åbo har försämrats, anvisningarna måste åtföljas 

  Coronasituationen har försämrats i Åbo stad. Andelen positiva prov är på uppgång och epidemin håller klart på att accelerera. Smittor sker nu i den närmaste kretsen och smittalet är störst bland vuxna i yrkesför ålder. Antalet smittor, där smittkällan är oklar, ökar.  

  – Åtgärderna med anledning av nedstängningen är nödvändiga för att vi ska få bukt på coronaläget. Situationen i Åbo har på grund av virusvarianterna försämrats kraftigt under de senaste dagarna. Nu måste alla klara av att följa restriktionerna, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.  

  Miljöhälsovården i Åbo ansvarar för övervakningen av företagen och övriga aktörer som innehar kundutrymmen. 

  Allmänna rekommendationer som gäller alla: 

  • Använd munskydd. 
  • Håll minst två meters avstånd. 
  • Tvätta och desinficera händerna. 
  • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i armvecket. 
  • Gå inte till jobbet, skolan eller andra offentliga utrymmen om du är sjuk. 
  • Sök dig till coronaprovtagning om du har symtom. 
  • Högst 6 personer får delta i publikevenemang och allmänna sammankomster inom- och utomhus. 
  • Avstå från att ordna privata tillställningar för fler än 6 personer. 
  • Undvik resor. 

  Läs mera: 

  Nyckelord: