I Finland håller man på att genomföra den största reformen i kommunalförvaltningens historia. Kunskapen om reformens ekonomiska konsekvenser för kommunerna och städerna är begränsad, och effekterna på deras investeringsförmåga och näringspolitiska förutsättningar har bedömts otillräckligt.

Delta på nätet

Följ seminariet på Helsingforskanalen (helsinkikanava.fi) 12.3. kl 13-15 och diskutera det på sociala medier under hashtaggen #kuutostentalousseminaari.

Hur ser kommunernas ekonomiska situation ut efter social- och hälsovårdsreformen? Detta kommer att behandlas vid ett seminarium som anordnas av städerna  Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg den 12 mars 2021. Seminariet är öppet för alla, och det kan följas på webben på helsinkikanava.fi.

Konsekvenserna av vårdreformen kommer att bli mycket mer långtgående än vad som förts fram och de gäller inte bara hur social- och hälsovårdstjänsterna ska organiseras i framtiden. Reformens effekter är betydande för kommunernas framtida roll och ställning. Den kommer att få ett avgörande inflytande på kommunernas och städernas möjligheter att klara av sina uppgifter, skulder och skyldigheter. Den påverkar också deras möjligheter att bekämpa klimatförändringen och segregation, att trygga en hållbar tillväxt och att locka nya experter och investeringar.

Vid seminariet tar man sig an ämnet under ledning av experter. Utvärderingsrådet Antti Moisio från statsrådets kansli redogör för städernas investeringsförmåga och speglar den i OECD:s rekommendationer och internationella praxis. Markus Syrjänen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör vid Esbo stad, belyser städernas perspektiv på vårdreformen och dess ekonomiska konsekvenser. Kommentarer ges även av professor Teemu Malmi från Aalto-universitetet, stadsrådet Kari Nenonen och experten på kommunalekonomi Sanna Lehtonen. Seminariet öppnas av Uleåborgs stadsdirektör Päivi Laajala och avslutas av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

De sex största städerna har konsekvent pekat på utmaningarna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Effekterna är också betydande för den ekonomiska tillväxten i hela landet. Senast har städerna uttryckt sin oro under vårdreformens remissbehandling, men utlåtandena har inte beaktats i regeringens förslag.