Under vecka 9 (1–7.3.2021) registrerades 324 nya coronasmittor i Åbo. Incidensen har stigit stadigt under de senaste veckorna (285/100 000/14 dygn, 9.3.2021). Smittspridningen sker just nu oftast inom familje- och närkretsen samt på arbetsplatserna. Även andelen smittkällor som inte kan spåras har ökat.

- Nu behöver vi kämpaglöd för att orka följa följande tre veckors strikta begränsningar. Bara tillsammans kan vi få ordning på den här pandemin, och jag uppmuntrar alla att stöda sina närmaste och vänner med att orka och att följa restriktionerna. När begränsningarna börjar verka, och vaccinationerna går framåt, har vi bättre tider att se fram emot, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Smittspridningen sker just nu oftast inom familje- och närkretsen samt på arbetsplatserna. Även andelen smittkällor som inte kan spåras har fortsatt att öka. I Åbo är ca 1200 personer försatta i karantän.

Coronavaccinationerna pågår i flera åldersgrupper

Den första vaccindosen har getts till 21 158 Åbobor (12,5 %), och 3 404 har fått två doser (8.3.2021).

Vaccinationer av Åbobor som är 80 år och äldre görs fortfarande. Dessutom pågår vaccinationerna av 79- och 78-åringarna. Åbobor som är 79 år kan själva boka vaccintid antingen via coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst eller den elektroniska bokningen på webben.

Personer som är 78 år får kallelse till vaccination med sms. Sms:en skickas av roboten Leila. De första sms:en skickades ut förra veckan och de sista vaccintiderna skickades ut igår. Vaccineringarna av personer som fått sin vaccintid med sms har börjat denna vecka i Mässcentrum.

– Vi ringer upp de 78-åringar, som i vårt patientdatasystem endast har nummer till en fast telefon. Målsättningen är att inom en vecka komma igång med sms-kallelserna till Åbobor som är 77 år, berättar Peltoniemi.

Kommuninvånare, som inte har angivit ett telefonnummer i patientdatasystemet, kan inte kontaktas av staden. I sådana fall bör hen själv boka vaccintid antingen per telefon till coronavaccinationsrådgivningen eller i den elektroniska tidsbokningen. De egna kontaktuppgifterna kan uppdateras på eHälsoservicen

Om den erbjudna vaccintiden är lämplig räcker det med att komma till Åbo Mässcentrum (adr. Mässfältsgatan 9–13) på den tid som finns angiven i sms:et. Om tiden inte passar ska man avboka den antingen i eHälsoservicen 24 timmar före den föreslagna tiden eller genom att ringa vaccintionsrådgivningen. Det går att lämna röstmeddelande på rådgivningslinjen alla tider på dygnet. Efter att tiden är avbokad kan den som är 78 år reservera en ny tid på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer eller per telefon till vaccinationsrådgivningen under öppettiderna (tfn 02 266 0159, mån.–fre. kl. 8–14).

Dessutom pågår vaccinationerna av personer mellan 16 och 69 år som hör till den medicinska riskgruppen 1, och av 18–69-åringarna i riskgrupp 2.  De första vaccintiderna för riskgrupp 2 öppnade på webbsidan den 5 mars och nya tider har öppnats i flera omgångar. Alla nya tider har blivit fullbokade på en dag. Nya tider öppnas för bokning i takt med att Åbo får nya leveranser av vaccin.

Åboborna har använt de reserverade vaccintiderna väl. Under de närmaste veckorna kommer det att framgå hur många invånare som lämnar sms-tiderna oanvända. De som har fått vaccinet i Mässcentrum har i huvudsak varit nöjda med arrangemangen. Trots vaccinationerna är det fortfarande viktigt att sköta om hand- och hosthygienen, hålla tillräckliga avstånd och följa munskyddsrekommendationerna.

All aktuell information om vaccinationerna och tidsbokningarna finns på adressen turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Förändringar i coronabussens tidtabell

Den mobila coronabekämpningen har erbjudit provtagning utanför Höveli i Pansio på vardagar kl. 12–14. De senaste två veckorna har bussen rullat från Pansio till Åbovarvet för att stöda epidemikontrollen. Med start denna vecka fortsätter coronabussen med följande tidtabell:

  • Hallis (adr. Gregorius IX:s väg 8): mån.–fre. kl. 9.30–11
  • Perno/Pansio (adr. Hyrköisvägen 26): mån., ons. och fre. kl. 12–14
  • Åbovarvet: tis. och tors. kl. 12–14

Provtagning i bussen kräver varken förhandsbokad tid eller laboratorieremiss. Coronabussens tjänster är avsedd endast för personer som bor eller är skrivna i Åbo, men i hamnen testas endast personer som anländer med båtarna samt vid varvet personer som arbetar på Åbovarvet.

Bildningssektorn har delvis övergått till distansundervisning

I januari utvidgade Åbo stads bildningssektor munskyddsrekommendationerna till att gälla alla elever och studerande från fjärde årskursen uppåt.

- Nu när munskyddsrekommendationen gäller hela personalen samt alla fjärdeklassister och äldre, har vi i smittfallen kunnat undgå åtskilliga exponeringar. Munskyddsrekommendationen har tagits på allvar, och med ett gemensamt och delat ansvar kan vi säkerställa en trygg arbetsmiljö för oss alla, säger bildningsdirektör Timo Jalonen och riktar sitt tack till alla.

Daghem och lågstadier arbetar som vanligt

Daghem, lågstadierna samt morgon- och eftermiddagsverksamheterna fortsätter som vanligt på samma sätt som i januari och februari. Även lågstadiernas klubbar pågår med beaktande av coronaåtgärderna. Den öppna daghemsverksamheten och familjeklubbarna tar paus till och med den 28 mars 2021.

Högstadierna och andra stadiet studerar på distans med några undantag

Högstadierna, Åbo yrkesinstitut och gymnasierna studerar på distans till och med den 28 mars. Högstadiernas klubbverksamhet är inställd.

Högstadiernas förberedande undervisning och smågrupperna för elever i behov av särskilt stöd fortsätter med undervisning i klass. I yrkesinstitutet kan stöd för elever med särskilda behov, övrig nödvändig närundervisning och yrkesprov vid behov ordnas på plats. Inlärning i arbete fortsätter planenligt.

Arbetarinstitutens vårtermin sker endast på distans.

Hälsosäkra studentskrivningar

Studentskrivningarna startar tisdagen den 16 mars med modersmålets prov i läskompetens samt provet i finska/svenska som andra språk. Alla studentexamensprov ordnas inom loppet av cirka tre veckor, och vissa av examensproven hålls på varandra följande dagar. Man strävar efter att ordna studentskrivningarna möjligast normalt enligt Institutets för hälsa och välfärd (THL) och Studentexamensnämndens (SEN) föreskrifter och anvisningar.

Enligt THL:s och SEN:s riktlinjer kan en symtomfri examinand, som är försatt i karantän, delta i studentexamensproven. Det slutgiltiga beslutet fattas av gymnasiets rektor och övervakningen av smittsamma sjukdomar tillsammans.

Examinander som uppvisar symtom (insjuknade) kan inte delta i examensproven, och bör ansöka om annullering.

Övervakning i enlighet med smittskyddslagen börjar

Övervakningen och inspektionerna med anledning av ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar börjar. Miljöhälsovårdens hälsoinspektörer övervakar två helheter:

  • utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse kan användas endast med begränsningar (smittskyddslagens paragraf 58 d). Detta beslut gäller till och med den 5 april 2021.
  • utrymmen avsedda för idrotts- eller sportverksamhet eller nöjes- eller rekreationsverksamhet stänger med vissa begränsningar för andra än verksamhet för barn födda år 2008 eller senare (smittskyddslagens paragraf 58 g). Detta beslut gäller till och med den 21 mars 2021.

Hälsoinspektörerna utför granskningar både inom ramen för den vanliga övervakningen, och riktade granskningar grundade på särskilda bedömningar.

Åbo regiontrafikens inspektörer utför granskningar i Fölibussarna angående begränsningarna (smittskyddslagens paragraf 58 g). Utrymmen och ytor avsedda för passagerare bör rengöras regelbundet. Anvisningar om smittförebyggande åtgärder ska finnas framme (om till exempel handhygien och användning av munskydd).

Bekräftade smittor och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Dagvården: Ispoinen-Petreliuksen päiväkoti, Pilke Satakieli / Pilke päiväkodit Oy, Skolgatans daghem, Uittamon päiväkoti 

Skolor och läroinrättningar: Hannunniitun koulu, Ilpoisten koulu, Luolavuoren koulun Inkilän ja Ruiskadun yksiköt, Luostarivuoren koulun Martin yksikkö, Nummenpakan koulun Aurajoen yksikkö, Paattisten koulu, Pansion koulu, Puolalan koulu, Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola, Topeliuksen koulu 

Åbo filharmoniska orkester: En (1) orkestermedlem har den 7 mars konstaterats vara smittad, 14 har exponerats. På grund av smittfallet ersätter Olli Mustonens och Ismo Eskelinens duoafton den 11 mars kl. 19 konserterna Resan till Aranjuez den 11 och 12 mars. Konserten ordnas coronatryggt utan publik, och den kan upplevas avgiftsfritt online på adressen tfo.fi/live.