Fölitrafiken inför munskyddstvång som gäller tillsvidare. På grund av det försämrade coronaepidemiläget i Egentliga Finland blir det från och med måndagen den 15 mars 2021 obligatoriskt för alla passagerare som är äldre än 12 år att bära munskydd när man reser kollektivt med Föli. Undantagen gällare personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

Även chaufförerna kommer att använda munskydd i mån om möjlighet med iakttagande av hälsa och trafiksäkerhet. Skyldigheten att bära munskydd läggs till i Fölis allmänna resevillkor.

På grund av det försämrade coronaläget är det ytterst viktigt att alla passagerare i sina handlingar strävar efter att hindra att viruset sprids. Vi rekommenderar att man alltid när det är möjligt undviker att resa under rusningstid. Rusningen är som störst på vardagar kl. 7–8.30 och 13–16.30.

– Med munskyddstvånget vill vi framför allt understryka att var och en har ett personligt ansvar i stävjandet av coronapandemin. Nu måste alla förstå att munskydd skall användas i bussarna, frånsett om användningen äventyrar den egna eller andras hälsa, framhåller planeringsdirektör Lauri Jorasmaa.

I bussarna finns handsprit för passagerarna. Resan ska helst betalas med resekort, i Föliappen eller med bank- eller kreditkortets kontaktlösa betalning. Bussarna accepterar fortfarande kontanter, men vi rekommenderar att man undviker kontantbetalning för att minimera kontakten mellan chauffören och passagerarna. Avstånd till andra resenärer ska hållas alltid när det är möjligt, som till exempel på hållplatserna när man stiger på bussen och alltid när det är möjligt även inne i bussen.

Vad betyder munskyddstvång? 

Med munskyddstvång avses att passagerare som reser med buss ska bära munskydd på rätt sätt från och med den 15 mars 2021. Du behöver inte använda munskydd om du är under 12 år eller om det finns ett hälsoskäl som förhindrar användningen av munskydd. 

Vad grundar sig munskyddstvånget på?  

Munskyddstvånget grundar sig på den förändring av Fölis resevillkor  som godkänts av kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion. Resevillkoren finns på Fölis webbplats och på serviceställena. 

Varför infördes munskyddstvånget nu? 

Efter att coronavirussituationen i Föliregionen har förvärrats har vi fatta beslut om munskyddstvång. Syftet med munskyddstvånget är att göra resandet säkrare. För att trygga säkerheten rekommenderar vi att du reser utanför rusningstid för att göra det lättare att hålla säkerhetsavstånd. Vi rekommenderar också passagerarna att ta hand om god hygien. Stig inte på bussen om du känner dig sjuk. 

Vad gör Föli mer för att förhindra att coronasmittan sprids? 

För att trygga säkerheten rekommenderar vi att du reser utanför rusningstid för att göra det lättare att hålla säkerhetsavstånd. Vi rekommenderar också passagerarna att ta hand om god hygien. Vi kommer att effektivisera kommunikation i dessa frågor. Stig inte på bussen om du känner dig sjuk. Det finns handdesinfektionsmedel på bussarna och bussarna städas ofta. Transport- och kommunikationsverketTraficom tillämpar för närvarande inga begränsningar av antalet passagerare. 

Vad händer om en passagerare inte bär munskydd? Kan kunden stiga på bussen?  

En kund utan munskydd kan stiga på bussen. 

Erbjuder Föli munskydd till kunderna?  

Föli erbjuder för närvarande inte munskydd till kunderna, utan passagerarna måste ta med sig eget munskydd. Möjligheten att dela ut munskydd har undersökts, men det är åtminstone inte för tillfället möjligt. 

Ska man ha munskydd i bussen hela tiden?  

Ja. Sätt påmunskyddet innan du stiger på bussen och ta inte av det förrän du har stigit av bussen. 

Måste barn använda munskydd?  

Barn under 12 behöver inte använda munskydd i bussen.  

Gäller munskyddstvånget även chauffören?  

Om möjligt använder även chaufförerna munskydd, dock med beaktande av hälsa och trafiksäkerhet. 

På grund av vilket hälsoskäl behöver man inte använda munskydd?  

Du bör diskutera hälsorelaterade hinder med din läkare. 

På vilket sätt och för vem ska man bevisa att det finns ett hälsomässigt hinder för att använda munskydd? Behövs ett läkarintyg? 

Hälsorelaterade skäl kan hindra vissa passagerare från att använda munskydd. Vi kräver inget intyg över hälsorelaterade hinder.  

I bussarna finns handsprit för passagerarna. Resan ska helst betalas med resekort, i Föliappen eller med bank- eller kreditkortets kontaktlösa betalning. Bussarna accepterar fortfarande kontanter, men vi rekommenderar att man undviker kontantbetalning för att minimera kontakten mellan chauffören och passagerarna. Avstånd till andra resenärer ska hållas alltid när det är möjligt, som till exempel på hållplatserna när man stiger på bussen och alltid när det är möjligt även inne i bussen. Kan jag använda visir istället för munskydd ? 

Du kan använda visir om du av hälsorelaterade skäl inte kan använda munskydd. 

Varför har man inte slutat använda kontanter men har fatta beslut om munskyddstvång? 

I Fölis bussar kan du nu använda kontaktlös betalning och laddningen av resekort har avskaffats. För närvarande är användningen av kontanter på bussar så liten att den inte har avskaffats. 

Hur övervakas munskyddstvånget?  

Det kommer inte att finnas övervakande anställda i bussarna. Med munskyddstvånget vill man i första hand signalera att coronasituationen är allvarlig och att man måste använda munskydd för att kollektivtrafiken och dess smidighet ska kunna garanteras även i framtiden. 

Måste jag använda munskydd även om jag är den enda passageraren i bussen?  

Man bör använda munskydd även om det inte finns några andra passagerare i bussen.  Fler passagerare kan stiga på bussen vid vilken hållplats som helst. 

Måste en passagerare utan munskydd stiga av bussen? 

En passagerare utan mask avlägsnas inte från bussen. Chauffören och Fölis inspektörer kan vid behov ge råd om användningen av munskydd. 

 

Nyckelord: