Befrämjandet av kulturell välfärd startade starkt tio år sedan i och med Åbos kulturhuvudstadsprojekt och har fortsatt och utvecklats sedan dess. För att fira kulturhuvudstadens jubileumsår har staden beviljat 300 000 Euro av avkastningen från Åbo stads sparfond för dödsbon och Åbo stads socialfond med målet att befrämja stadsbornas välfärd. Sökanden kan vara stadens egna aktörer samt registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.

Såhär föreslår du en idé

Stadens aktörer, föreningar, organisationer och stiftelser kan söka finansiering för att verkställa sina idéer via Kulta-systemet på adressen lomakkeet.turku.fi. Efter registreringen välj ansökningsblanketten ”Idétävling 2021 för kulturellt välbefinnande”. Ansökningen pågår 8.3.–5.4.2021.

Ytterligare information om ansökningen

Laura Luukkonen, 
laura.luukkonen@turku.fi 

Vi ber om förslag till följande ämnesområde med beaktande för kulturell välfärd:

  • förebyggande av ensamhet,
  • mentalt välmående samt
  • förstärkande av funktionsförmågan.

Tyngdpunkten i idéerna bör i första hand vara i till seniorer riktade tjänster som befrämjar hälsan och välfärden och som stöder stadens strategi. Verksamheten måste rikta sig till så många människor som möjligt eller vara på något annat sätt resultatriktat med hänsyn till målgruppen.

– Kulturvälfärdstänkandet började utveckla sig i Åbo i och med kulturhuvudstadsåret som hade som ett huvudtema ”Kultur gör gott”. Kulturhuvudstadsåret och arbetet efter det har gjort kulturens välgörande effekter vida kända och verksamheten ä numera omfångsrikt och mångsidigt. Till äran av tioårsjubileet finns det mera medel än normalt att utdelas och i utlysningen betonas kulturvälfärdens betydelse, berättar ordföranden för styrgruppen för välfärd, sektordirektören Minna Sartes.

Ansökningen pågår 8.3.–5.4.2021. Stadens aktörer samt föreningar, organisationer och stiftelser kan lämna in sina ansökningar till och med 5.4. De finansierade verksamheterna måste verkställas före 31.12.2022. Undantagstillståndets krav måste beaktas i verksamheten. Grundverksamhet som ingår i sökandens verksamhetsplan kan inte beaktas i ansökningen. Anläggnings- och redskapsanskaffningar kan stödas bara i samband med tjänster. Åbo stadsstyrelse beslutar i maj om fördelningen av medlen på basis av förslaget från styrgruppen för välfärd.

Förra året öppnade staden utdelningen av testamentsfondens avkastning även för utomstående aktörer. Det var ett rekordstort penninglopp för utdelning i två omgångar, sammanlagt nästan en halv miljon euro för undantagstillståndet coronavirusepidemin har medfört. De 30 idéerna som har verkställts stödde seniorernas digikunskaper, fysiska funktionsförmågan samt mental välmående.

– Verksamheten som verkställdes förra året gav glädje och omväxling mitt i coronatillståndet. I år önskar vi likadant påhittighet för det pågående undantagstillståndet. Aktörer behöver stöd och stadsborna glädje och upplevelser i dessa svåra tider, konstaterar Sartes.

Kultur gör gott

Åbo kulturhuvudstadsårets 10-jubileumsår startar för coronavirusepidemins skull först under våren. Under jubileumsåret ordnas flera evenemang såväl som stadens egen verksamhet som också skapad av fria fältet och olika aktörer. Under jubileumsåret lyfts också fram årets 2011 långvariga påverkningar av vilka betydelsen av kulturvälmåendet och det unika arbetet som gjordes för det i Åbo under året 2011 är en betydelsefull helhet. Åbo stad meddelar under våren om inledandet av jubileumsåret.