Även i vår erbjuder Åbo stads idrottstjänster gratis balkonggymnastik för seniorhus och serviceboenden

Beställ från idrottstjänsterna

Behöver du, din granne eller mor- och farföräldrar en uppiggning i vardagen? Tipsa om ett bostadshus vars invånare skulle vilja få besök av balkonggymnastik med musik. Ta kontakt via e-post eller telefon och kom överens om praktiska arrangemang.

Vem som helst kan beställa en idrottsinstruktör som leder en halvtimmes lätt balkonggymnastik för seniorer. Instruktören står ute på gården och visar rörelser medan seniorerna får följa med programmet på tryggt avstånd från sina egna balkonger. Förra våren gladde balkonggymnastiken seniorer runtom i Åbo.

Att röra på sig hemma är ytterst viktigt nu

Fysisk aktivitet är just nu speciellt viktigt för seniorer eftersom coronaepidemin begränsat och minskat aktiviteter avsevärt ända sedan förra våren. Den minskade mängden aktivitet försämrar också rörelseförmågan.

Fast idrottsplatserna hade öppet förra sommaren och hösten märktes det att många inte vågade besöka dem i samma volym som innan epidemin, konstaterar projektledare Saija Kultala vid Åbo stads idrottstjänster.

Som en följd av undantagsförhållandena har många vardagsaktiviteter minskat medan stillasittandet kan ha ökat. För seniorer vore det speciellt viktigt med muskelförstärkandeträning. Då gymmen är stängda går det att upprätthålla muskelstyrkan och balansen med hjälp av enkla gymnastikövningar som kan göras hemma.

En kombination av motion, underhållning och information

Balkonggymnastiken ordnas i samarbete mellan Åbo stads idrottstjänster och kulturtjänster. Förutom gymnastiken bjuder kulturtjänsterna också på musikinslag på gården som deltagarna kan njuta av från sina egna balkonger. I samband med balkonggymnastiken delas det ut både gymnastikinstruktioner och informationsblad om olika föreningars och organisationers tjänster och rådgivningsnummer riktade till seniorer.

Beställningar och tips tas emot från och med 15.3

Tipsa oss om bostadshus i Åbo där det bor många svenskspråkiga seniorer som skulle vilja få besök av balkonggymnastik och musik. Kontakta Lilja Öhman lilja.ohman@turku.fi eller tel. 050 554 6218.

 

Nyckelord: