Fortsatta distansstudier belastar studerande. Många lider av motivationsbrist, och vissa kanske hotas av avbrutna studier. När studerandeevenemang och andra möten har inställts kan även ensamheten öka och hota välbefinnandet. Som tur är finns det hjälp att få.

Det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel ifall det känns svårt att klara av studierna eller om man fortsättningsvis känner sig ångestfylld, oroad eller ensam.

Man kan söka stöd för sina studier eller studiemotivationen av studiepsykologer, lärartutorer och studiehandledare vid den egna högskolan. Dessutom erbjuder studentpräster samtalsstöd för vad som helst som tynger på sinnet. Du kan fråga din högskola om dessa tjänster.

Kamratstöd i en svår situation

Om det går att hitta någon tröst i pandemin så är det att ingen är ensam i situationen. Det finns kamratstöd bara man vågar söka efter den. Du kan kontakta din studentorganisationen vid din egen högskola i alla frågor som handlar om studierna. Du får hjälp av en expert vid organisationen för att reda ut din situation och vid behov kan experten styra dig vidare.

Studentföreningarna ordnar också olika distansevenemang. Även om de inte ersätter fysiska evenemang kan de lindra ensamheten och erbjuda kamratstöd.

Även kamrattutorer känner till din högskola och vet var man kan finna hjälp. Du kan också vända dig till dem ifall du behöver hjälp. 

Kontakt med studerandehälsovården

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS erbjuder också stöd vid problem med den mentala hälsan. Kontakta SHVS om du behöver stöd för problem med den mentala hälsan som inte gäller studierna. Du kan boka en mottagningstid till en psykiatrisk sjukskötare, psykolog eller psykiatriker via SHVS.

Hamnade du i coronakarantän? SHVS erbjuder samtalsstöd på vardagar kl. 10-12 från telefonnumret 046 710 6132.

I SHVS serviceutbud ingår också grupper för mentalhälsoarbete, såsom Depressionsskolan och StressLess-gruppen för färdighetsträning.

Information, stöd och verksamhet via Nyyti

Nyyti ry är en organisation som främjar studerandes mentala hälsa och studieförmåga. Nyyti erbjuder studerande information, stöd och verksamhet kring mental hälsa och att orka med studierna. 

Nyyti erbjuder många olika slags tjänster som hjälp för svåra situationer:

  • veckovis gruppchatt där man diskuterar ämnen som handlar om studerandes vardag och liv 
  • podcast-serie, där man talar om mental hälsa och studerandes välmående (på finska)
  • NyytiTalk-sändningar där teman kring studerandes liv och välbefinnande behandlas
  • webbgrupper där man funderar på ett visst tema i en mindre grupp.

Dessutom finns det mycket information, tips och verktyg för att stärka välbefinnandet hos studerande på Nyytis webbsidor.

Välbefinnande och medveten närvaro från Oiva

Om man lider av stress, ångest, depression eller sömnlöshet kan man få hjälp av Oiva-övningsprogrammet. Det lär ut medveten närvaro och stöder psykiskt välbefinnande. Oiva kan användas antingen via webbläsaren eller som mobilapp.

Oiva-övningarna hjälper koncentrationsförmågan och att hantera negativa tankar och känslor.

Handledning och krishjälp av stadens tjänster

Turun Ohjaamo är en servicepunkt menad för under 30-åringar. I nuläget betjänar Ohjaamo huvudsakligen på distans, men med tidsbokning kan man till exempel träffa en studiehandledare ansikte mot ansikte.

Om du stöter på en plötslig psykisk kris kan du kontakta hälsovårdens jour på din studieort. Mental- och missbruksjouren verkar i samband med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts samjour, vilken man söker sig till via samjouren.

Vid svåra livssituationer kan du få hjälp av enheten för vuxensocialarbete. 

Läs mer: