De exceptionella omständigheterna, som varit en del av vår vardag sedan förra året, förde med sig också positiva fenomen i Åbos stadsbild. Den gemensamma uteserveringen, som sträckte sig över området kring Domkyrkan, blev för många stadsbor sommarens absoluta favoritställe. Uteserveringen får fortsättning denna sommar med samma, något förbättrade koncept.

Stadsstyrelsen beslöt i december att verksamheten med gemensamma uteserveringar kan fortsätta.  Anbudsförfarandet som ordnades i början av året och förhandlingarna utgående från det har slutförts. Till operator för uteserveringsområdet för tre följande somrar valdes Turku Food & Wine Fest Oy, som ordnade den gemensamma terrassen även sommaren 2020.

Staden valde Turku Food & Wine Fest Oy bland tre högklassiga sökanden.

- Ett uteserveringsområde i en historiskt värdefull miljö måste stadsbildsmässigt passa in med respekt för omgivningen. Samtidigt förutsätts att terrassen med sitt innehåll och engagemang för med sig ett med platsen harmoniskt passande mervärde för stadsborna. I valet av segraren betonades först och främst innehållet i det erbjudna konceptet samt förhållandet mellan terrassområdet och gamla Åbo, berättar stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

- Dessutom betonades i valet de deltagande restaurang- och cafétjänsternas kvalitetet och mångsidighet samt den planerade program- och evenemangverksamhetens lämplighet i gamla Åbos värdefulla miljö, poängterar kontaktdirektör Antti Kirkkola.

- Vi är jätteglada över att få fortsätta med det goda arbete som började förra sommaren för att liva upp området i gamla Åbo, berättar operatorföretagets verkställande direktör Samuli Pasanen.

Uteserveringen får nytt namn

Uteserveringen heter nu Kyrkparkens Terrass (fi. Kirkkopuiston Terassi). I övrigt är det populära konceptet som ett vardagsrum för stadsbor i stort sett oförändrat. Några förbättringar görs baserat på feedback som gavs förra sommaren. Till exempel satsas det mera på tillgängligheten och trivseln.

Terrassområdets primära syfte är att även i fortsättningen att Åborestaurangers krafter bjuda på olika smakupplevelser.  Till området kommer såväl bekanta namn från förra sommaren som nya aktörer. Namnen publiceras i början av april när alla företagare är fastställda.  Som bäst söks ännu några aktörer till.

- Just nu söker vi speciellt efter en cafépartner, som kan förena ett traditionellt sommarcafé med intressanta matprodukter och kvällsservering, tipsar Pasanen lokala företagare.

Alla får njuta av parkerna och evenemangen i området, då det liksom förra sommaren kommer att vara fritt inträde till terrassområdet. Förutom mat och dryck planeras också olika slags musikevenemang såsom jazzkvällar och mat-, design- och second hand-jippon. Även denna sommar ordnas DBTL-festivalen på Domkyrkans område. Kyrkparkens terrass och DBTL samarbetar under det förlängda veckoslutet 29–31 juli 2021.

Enligt planerna kommer den gemensamma terrassen att öppna i maj. Det aktuella coronaläget ställer för tillfället krav på arrangemangen i terrassområdet och man kommer fästa speciell uppmärksamhet på ett hälsosäkert förverkligande.