Åbo stad utvidgar rekommendationen att bära munskydd till 1–3-klassisterna i Pansion koulu. Rekommendationen träder i kraft torsdagen den 18 mars. Tills vidare gäller den inte övriga skolors årskurser 1–3. 

Eleverna får munskydd i den egna skolan, men får också använda egna. Det finns tillräckligt med masker för eleverna under skoldagarna. Lärarna kommer att instruera eleverna hur man använder maskerna. Staden påminner dessutom om stark rekommendation att använda munskydd i kollektivtrafiken och i skoltaxin.

Instruktioner för att bära masker:

Vid symtom går den snabbaste vägen till test via Omaolo 

Om en elev får symtom på coronavirusinfektion, kan vårdnadshavaren göra en symtombedömning i e-tjänsten Omaolo. Tjänsten kan användas alla tider på dygnet. Åbobor kan reservera tid till provtagning via Omaolo. Skolhälsovårdens coronarådgivning hjälper i coronaärenden, tfn 02 266 2012 (mån–fre kl. 8–11). 

Den mobila coronabekämpningens tidtabell, vardagar

  • Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8, mån–fre kl. 9.30–11)
  • Perno, Höveli (adr. Hyrköisvägen 26, mån–fre kl. 12–14)
  • Mer information: www.turku.fi/sv/corona