Se intervjun

Länken öppnar i ett nytt fönster i YouTube. I YouTube-videons inställningar kan du välja textningsalternativ. Videon är textad till svenska och till finska. 

”Om jag kommer rätt ihåg, pratade någon i arbetsutskottet om det här Slottsudden. Jag tänkte att fy fan, det är ju Kanalbanken. De har nu hittat på ett sådant platsnamn dit.”

Sjöfartsmuseet Forum Marinums pensionerade amanuens Jarmo Saarinen känner hamnen och dess historia. Kanalbanken etablerades som namn för området kring Åbo slott redan på 1700-talet. Det blev bekant för Saarinen redan i hans barndom. Då bodde han i stadsdelen Port Arthur och varje söndag begav han sig med sin pappa på en promenad till Kanalbanken, eller, som den nu kallas, till Slottsudden.

I sin ungdom tillbringade han tid i hamnen då där fanns fartyg att se på: Alla ungdomar som strök omkring i hamnen nöjde sig inte med att titta på båtarna. Saarinen berättar att han var med en gång då en skara pojkar besökte ett kolskepp för att köpa hembränt. Själv vågade han sig inte ända till fartyget utan blev på kajen för att vänta på sina kamrater som dröjde med ärendet.

 

Saarinen gjorde hela sin yrkesbana inom sjöhistorian, underhållning av fartyg och sjöfart. Han var den första arbetstagaren som stiftelsen som underhåller Forum Marinum anställde.  Arbetsavtalet undertecknades i januari 1999. Enligt Saarinen är det bästa sättet att bevara ett fartyg att använda det och därför strävar man efter att hålla museiskeppen i körbart skick. 

Saarinen tycker att det måste finnas bänkar vid vattnet där man kan sitta och se på havet och berätta historier.

”I alla hamnar bör man ha en sådan där ljugarbänk där gubbarna berättar historier ’satan också när vi seglade till Rio så kom hororna ....’ Nåja, det var visst bara ett exempel, kanske något motsvarande.”

 
  • Foton: Ville Mäkilä, Åbo museicentral.

Forum Marinum

Det maritima centrets blivande huvudbyggnad. Kronans sädesmagasin är byggt år 1894. På bilden fasaden mot Västra Strandgatan, i bakgrunden skymtar Åbo slott. Foto: Pekka Kujanpää, 18.3.1997. Åbo museicentral.
  • Maritimmuseet ligger i två byggnader på det gamla varvsområdet.   
  • Kronmagasinet i rödtegel är från år 1894 och det är uppfört som statens sädesmagasin. Byggnaden planerades av länsarkitekten Helge Rancken. Flygelbyggnaden från 1936 i det södra hörnet tjänstgjorde som knäckebrödslager.   
  • Den andra museibyggnaden är Finlands Andelshandels före detta saltlager, och det byggdes på 1930-talet enligt ritningar av arkitekten Valde Aulanko. Saltmagasinet byggdes om för utställningsbruk i medlet av 1980-talet.   
  • Kronmagasinet renoverades för museets bruk i början på 2000-talet. I det gamla knäckebrödslagret finns numera museets restaurang. 
Stadsdel/Område: