Åbos hälsostationers tidsbokning, coronarådgivningens och coronavaccinationernas telefontjänster är hårt belastade. Det lönar sig att ringa endast i brådskande ärenden och i mån om möjlighet i första hand använda eHälsoservicens elektroniska tidsbokning.

Åbos hälsostationers tidsbokning, coronarådgivningens och coronavaccinationernas telefontjänster är hårt belastade. Det lönar sig att ringa endast i brådskande ärenden och i mån om möjlighet i första hand använda eHälsoservicens elektroniska tidsbokning.  

Hälsostationernas personal har flyttats till vaccinationsuppgifter i Åbo Mässcentrum och till smittspårningen. Hälsostationernas personal svarar också på samtal till coronarådgivningens och vaccinationsrådgivningens telefontjänster. Förfrågningar angående coronavaccinationerna ökar ytterligare på samtalsrusningen. 

Det lönar sig att ringa telefontjänsten endast i brådskande ärenden och i mån om möjlighet i första hand använda eHälsoservicens elektroniska tidsbokning. 

Personalen vid Runosbackens hälsostation har flyttats till kritiskt coronaarbete under tiden 19.3–2.4.2021, vilket ytterligare ökar på belastningen i telefontjänsterna. Hälsostationernas telefontjänst strävar efter att svara på brådskande samtal. Om du inte blir återuppringd från telefontjänsten samma dag som du har ringt hälsostationen i ett brådskande hälsoärende, ska du ta kontakt med Åucs Akuten, tfn 02 313 8800. 

Den snabbaste rutten till coronaprovtagning, oberoende av veckodag och dygnstid, går via e-tjänsten Omaolo.fi.