En del av personalen i Runosbackens hälsostation kommer att överföras tisdagen den 20 juli 2021 till smittspårningsuppgifter. Hälsostationen kan dock hantera akuta vårdaktiviteter.

Effekterna av accelerationen av coronainfektionssituationen återspeglas i Åbo stads hälsovårdstjänster. Smittspårning är en del av de kritiska funktionerna som måste tryggas då epidemisituationen försvåras. Av denna anledning har åtgärder upptagits i Åbo stads servicehelhet för välfärd för att säkerställa att smittspårningen fungerar.

En del av personalen i Runosbackens hälsostation kommer att överföras tisdagen den 20 juli 2021 till smittspårningsuppgifter. Hälsostationen kan dock hantera akuta vårdaktiviteter.

Icke-brådskande vård minskas inom hälsovårdstjänsterna

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade under sitt möte den 17 mars 2021 sektionschefens beslut enligt vilket icke-brådskande vård fortsättningsvis kan skäras ned på grund av coronavirusepidemin. Beslutet gäller Åbo stads hälsostationer samt polikliniska och rehabiliterande tjänster. Enligt beslutet kan personal flyttas från icke-brådskande vård till verksamhet som prioriteras utifrån coronavirusepidemin. Beslutet gäller från 17 mars till 1 april 2021.

  • På grund av coronavirusepidemin klarar den överbelastade telefontjänsten inte av att svara på icke-brådskande samtal. 
  • Vårdpersonal och läkare flyttas i nödvändigt antal till smittspårningsarbete.  

I alla situationer tryggas den undersökning och behandling som är nödvändig för patientsäkerheten.

Telefontjänsterna på hälsostationerna i Åbo är svårt överbelastade

Telefontjänsterna på Åbo stads hälsostationer (gällande tidsbokning, coronavirusrådgivning och coronavaccination) är svårt överbelastade. Det är skäl att endast ringa i akuta situationer och om möjligt föredra elektronisk tidsbokning via e-tjänsterna.  

Telefontjänsternas överbelastning beror delvis på förfrågningar om coronavaccinationerna och på personalbristen då personal har flyttats till smittspårningsuppgifter.

Om kunden inte blir återuppringd från telefontjänsten samma dag som hen har ringt telefontjänsten i ett brådskande hälsoärende, ska hen ta kontakt med Åucs Akuten, tfn 02 313 8800.

Till coronatest via Omaolo-tjänsten

Omaolo-tjänsten är den snabbaste rutten till coronatestet, oberoende av veckodag och tid på dygnet. Dessutom kan Omaolo användas för att bedöma vårdbehovet för många olika symptom eller svara på den allmänna symtomenkäten. Tjänsten kan utifrån din situation hänvisa dig till rätt instans inom Åbo stad eller Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt.