Cirka 70 internationella utbytesstuderanden som har insjuknat i coronavirussjukdomen har förordnats i eller kommer att förordnas i isolering. Knappt tvåhundra utsatta har försatts eller kommer att försättas i karantän med ett beslut från ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Omfattningen av smittklustret i Åbo uppdagades onsdagen den 17 mars. Antalet smittor för tillfället kommer antagligen att växa då Åbo stads smittskyddsmyndigheter fortsätter spårningen av smittkedjorna. Antalet utsatta är inte heller känt.  

- Situationen med smittorna är mycket besvärlig då utbytesstuderanden har rört på sig mycket aktivt. De har flera kontakter sinsemellan och de bor i gemensamma bostäder, konstaterar Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar. 

Åbo stad har på fredagsmorgonen den 19 mars lämnat in en begäran om handräckning till Polisen i Sydvästra Finland för att övervaka att karantänen och isoleringen följs. Om praktiska åtgärder gällande övervakningen meddelas skilt. 

Anvisningar för epidemitiden har delats ut i studenthemmen 

Studeranden studerar åtminstone vid Åbo universitetet och på Åbo yrkeshögskola, och de bor i gemensamma bostäder i Studentbyn, Kråkkärret och Luolavuori.  

Studeranden har fått anvisningarna för epidemitiden. 

- Isolering och karantän är förordningar enligt smittskyddslagen, och dessa bör följas, påminner Peltoniemi. 

Åbo stad delar ut mathjälp till studeranden 

Information om vad karantän och isolering betyder samt anvisningar för de i coronavirussjukdomen insjuknade studeranden har delats ut till deras hem.  
 
Åbo stad ordnar dem mathjälp och hygienartiklar för hela karantäntiden. Mathjälpen är en kasse med baslivsmedel. De första matkassarna levereras till studerandens ytterdörrar redan idag. De följande matkassarna delas ut till studeranden genast i början av nästa vecka. 

Om mathjälpen inte har nått dig kan du lämna en förfrågan med e-post: manu.jalonen@turku.fi. I brådskande situationer utanför kontorstid kan du ta kontakt med socialjouren, som gör en bedömning och vid behov ordnar akut livsmedelshjälp. Du når socialjouren dygnet runt, sju dagar i veckan på tfn 02 262 6003.

Nyckelord: