Nya coronavirussmittor har uppdagats bland internationella utbytesstuderande i Åbos högskolor. Studerandenas karantäner fortsätter.

Provtagningen för studerande

Studerande kan uppsöka den mobila provtagningen i Hallis (Gregorius IX:s väg 8), vardagar kl. 9.30–11, eller provtagningsstationen i Åucs T-sjukhus. Provtagningen i Åucs drive in sker endast med förhandsbokad tid samt remiss.

Ingen remiss behövs till coronabussens mobila provtagning.

Utredningen av smittklustret som uppdagades förra veckan bland högskolestuderande fortsätter och spårningsarbetet pågår. Studerande som försattes i isolering och karantän har testats under veckoslutet.

Förutom de 71 tidigare konstaterade smittfallen har cirka 10 nya covid-19-smittor uppdagats. Knappt 200 studerande har enligt nuvarande uppgifter exponerats. Siffrorna fortsätter sannolikt att växa. Nya testresultat kommer in under hela denna vecka.

– Detta har varit ytterst utmanande, men veckoslutet förlöpte bättre. Tillsvidare har de nya positiva testresultaten varit förvånansvärt fåtaliga, säger Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi.

Läget är fortfarande kritiskt

Den mest akuta situationen har fåtts under kontroll med hjälp av snabba, kraftfulla och tydliga åtgärder. Åbo stad riktar ett tack för utmärkt samarbete till alla aktörer som deltagit.

Läget är dock fortfarande allvarligt. Spårningsarbetet pågår ännu, och enligt Peltoniemi är det krävande.

– Samarbete med till exempel högskolorna behövs fortfarande för att vi ska kunna reda ut situationen, säger Peltoniemi.

Veckoslutet gick lugnt till i övervakningen

Polisen i Sydvästra Finland har sedan fredag kväll övervakat karantänerna i studerandehemmen med omgivning. Enligt polisen förlöpte veckoslutet lugnt. Övervakningsplatserna var stillsamma, och situationen var väl under kontroll.

- Övervakningen av karantänerna och isoleringarna enligt handräckningsbegäran kunde skötas med rådgivning, anvisningar och uppmaningar. Med hjälp av polisens verksamhet förbättrades effekten av myndigheternas samarbete. Uppgiften har inte försämrat polisinrättningens kapaciteter att utföra övriga uppgifter, säger överkommissarie Stephan Sundqvist från Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Handräckningen upphör, övervakningen fortsätter

Åbo stads läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar ansökte om handräckning av polisen i enlighet med smittskyddslagens 89. paragraf.

Handräckningsansökan upphör på måndag kväll kl. 19. Situationen har lugnat ner sig, och det finns inte behov att fortsätta handräckningen.

– Veckoslutet var arbetsdrygt, med i samarbete med polisen förlöpte allting väl, säger Jutta Peltoniemi.

Övervakningen i Studentbyn samt i omgivningarna kring studenthemmen i Luolavuori och Kråkkärret fortsätter i vaktbolagens regi. Syftet med övervakningen är att försäkra att sammankomster för studenterna inte ordnas, och att de gemensamma utrymmena förblir stängda. Övervakningen fortsätter i varje fall under denna vecka.

Studerandenas karantäner fortsätter

Studerande som blivit smittade eller exponerats för smitta är fortfarande i isolering och karantän. Karantänerna fortsätter, och karantäntidens längd bedöms individuellt enligt situationen.

Åbo stad har sörjt för studerandenas välbefinnande, och bland annat levererat matkassar och hygienartiklar till de isolerade studerandena. Leveranshjälpen pågår fortfarande. Högskolorna erbjuder sina studerande rikligt med övrig hjälp.

Skär ner kontakterna till minimum, testa dig med minsta symtom

Det är speciellt viktigt att alla vuxna följer rekommendationerna och restriktionerna med anledning av coronapandemin. Kontakterna mellan vuxna bör begränsas till ett minimum, och man bör hålla låg tröskel till att låta testa sig.

Om du misstänker att du exponerats för smitta i samband med högskolestudenternas smittkluster, ska du stanna i frivillig karantän och låta testa dig. Samma råd gäller i situationer, där någon i ett gemensamt boende har testat positivt för coronaviruset.

Studerande kan uppsöka den mobila provtagningen i Hallis (Gregorius IX:s väg 8), vardagar kl. 9.30–11, eller drive in-stationen i Åucs T-sjukhus parkeringshus. Provtagningen i Åucs drive in sker endast med förhandsbokad tid samt remiss.

Ingen remiss behövs till coronabussens mobila provtagning.

Nyckelord: