Det går att undvika smittspridningar bland personer som bor i samma hushåll. Tvåmetersavstånd, munskydd och god hand- och hosthygien är viktiga råd man ska följa även hemma. Men det finns också andra knep.

Håll god hand- och hosthygien i hemmet. Vistas i olika rum. Om möjligt borde avståndet till den insjuknade vara minst två meter. Om du vistas i samma rum eller nära den insjuknade, ska du använda munskydd. Det här är speciellt viktigt om du hör till en riskgrupp.

1. Reagera snabbt

Coronaviruset smittar redan innan de första symtomen kommer. Om du har utsatts för smitta ska du bli i karantän. Använd handsprit också i hemmet. Bär munskydd och försök hålla minst två meters avstånd. Anvisningarna är riktade till vuxna. Skyddsåtgärderna får inte hindra vård av ett barn.

2. Torka av hemmets ytor regelbundet

Ytorna i hemmet ska torkas av regelbundet med vanligt rengöringsmedel. Fäst särskild uppmärksamhet vid ytor som används av alla: till exempel fjärrkontroller, dörrvred och strömbrytare. De är enkla att rengöra med klorhaltiga engångsdukar som finns till salu i butikerna. 

3. Vädra morgon och kväll

Vädra i minst 15 minuter både morgon och kväll. Ju kallare vädret är, desto snabbare byts luften i rummet. Håll dörren stängd till den insjuknades rum.

4. Eget rum för den insjuknade

Den exponerade eller smittade kan bo i en avgränsad del av huset, men det är sällan möjligt. Ett eget rum minskar klart på risken att sprida smittan till andra. Om möjligt kan du ändra på rumsindelningen. Bor ni i en etta ska ni sträva till att vistas i olika delar av rummet.

5. Använd munskydd i gemensamma utrymmen

Den exponerade eller smittade behöver inte använda munskydd i det egna rummet. Munskydd måste användas också i badrummet. Ta av dig munskyddet först i duschen och ta en ny mask efteråt. Ett kirurgiskt munnässkydd räcker. Hör du till riskgruppen och är ovaccinerad kan du använda andningsskydd i klasserna FFP2 eller FFP3.

6. Kommunicera med hjälp av telefonen

Det lönar sig för vuxna att kommunicera med telefonen också när ni är hemma.

7. Inta dina måltider ensam

Om du blivit exponerad eller är smittad ska du äta åtskild från andra. Bestick och kärl kan diskas som vanligt efter användningen. Alternativt kan du använda engångskärl.

8. Egna handdukar på toaletten och spola med nerfällt lock

Alla ska ha egna handdukar på toaletten. På toaletten använder man munskydd, ser till att ventilationen är effektiv, spolar med nerfällt toalettlock och tvättar händerna. Toaletten ska städas minst en gång om dagen. Fäst särskild uppmärksamhet vid kranar och spolknappar. 

9. Gör upp ett schema för badrummet

Den som är smittad ska använda badrummet och/eller toaletten sist. I synnerhet tandborstning är en smittorisk på grund av droppar. Den som exponerats eller insjuknat ska tillfälligt byta ut eltandborsten mot en vanlig tandborste. Under natten hinner dropparna sjunka och till och med dö. På morgonen torkar man av beröringsytorna.

Tips och anvisningar: Jutta Peltoniemi, ansvarig smittskyddsläkare, Åbo stad

Nyckelord: