Se intervjun

Länken öppnar i ett nytt fönster i YouTube. I YouTube-videons inställningar kan du välja textningsalternativ. Videon är textad till svenska och till finska. 

Hamnkapten Kari Riutta hade sitt arbetsrum i passagerarpaviljongen som vigdes i togs i bruk år 1957. Byggnaden ligger längst ut på Slottsudden i ett område som är avspärrat för utomstående. Passagerartrafiken flyttade från den gamla passagerarpaviljongen till de nuvarande terminalbyggnaderna då de blev färdiga i början på 1970-talet. Passagerarpaviljongen har sedan dess varit i hamnövervakningens och tullens bruk. Byggnaden var bekant för Riutta redan från hans barndomsår, då man kunde gå fritt i området och se på fartygen från paviljongens terrass. 

Riutta fick år 1980 en tillfällig tjänst som hamnarbetare. Då började en mångsidig karriär inom sjöfart och hamnfunktioner. Riutta, som har sett hamnar runt om i världen uppskattade Åbo hamn och skärgård. 

– Jag tycker att den här hamnen är ganska mänsklig, just den här passagerarhamnen. Här ligger ju Hirvensalo, Runsala. Största delen av världens hamnar är sådana att där finns ingen skärgård, man kommer bara in förbi vågbrytarna och så är det där.
 

In memoriam.
Hamnkapten Kari Riutta avled oväntat i april 2020. Åbo museicentral hedrar Kari Riuttas minne.
 

Hamnkaptenen måste vara i jourberedskap dygnet runt. Telefonsamtalen överfördes till Riutta också då man inte visste vem man borde kontakta.  Ibland väntade man sig svar på säregna frågor. 

– Det var en gammal farbror som ringde hit en kväll, han var mycket artig nog och uppenbarligen hade han redan tagit några groggar. "Vi är här i restaurangen och sitter kväll så nattlivet här är mycket tyst, så skulle det finnas några lättsinnade damer i hamnen." Tyngd på ordet lättsinnade.  Jag sa att om herrn ändå skulle ringa någon kontaktlinje. 

Riuttas karriär i hamnen startade på sätt och vis av en slump men slutligen blev det hans livsarbete. 

– Jag kan inte säga att jag aldrig skulle byta bort en enda dag, men nog skulle jag ta ... världen är förstås annorlunda nu än då jag började men ... nog skulle jag ta samma stig framåt.

  • Fotografi: Ville Mäkilä, Åbo museicentral

Passagerarpaviljongen

Passagerarpaviljongen fotograferad på 1950-talet. Foto: Turun Sanomat, Museicentralens fotoarkiv. 
  • Hamnudden och Runsala förenades av en bro under den senare hälften av 1800-talet. Bron revs i början på 1910-talet och längst ut på udden byggdes en åttkantig tullpaviljong, planerad av stadsarkitekten J. Eskil Hindersson.  
  • År 1956 ersattes tullpaviljongen av en passagerarpaviljong, som ritades under ledning av stadsarkitekten A. S. Sandelin. Stor uppmärksamhet fästes vid att paviljongen skulle vara representativ. Vänthallens vägg pryddes av konstnären Hilkka Toivolas väldiga fresk Porten mot öst och väst. Resenärer som anländer från havet möts av Jussi Vikainens bronsrelief Väntar på stranden.
  • År 1972 färdigställdes Silja Lines nya åttkantiga terminal på norra sidan om den gamla passagerarpaviljongen. Paviljongen från 1950-talet renoverades för hamnövervakningens och tullens behov. 
Stadsdel/Område: