Under vecka 11 (15–21.3.2021) registrerades 403 coronavirussmittor i Åbo. Incidensen i Åbo är nu ca 400/100 000/14 dygn. På grund av coronasituationen i Åbo är det fortfarande viktigt att följa restriktionerna och säkerhetsåtgärderna. Epidemiläget kan snabbt försvåras ytterligare.

Under föregående vecka försämrades coronaepidemin i Åbo i synnerhet på grund av det stora smittkluster som uppdagades bland internationella utbytesstuderande i Studentbyn.

Just nu är coronaläget svårt särskilt i Nummisbacken-Hallis, Kråkkärret och Pansio.

– Smittläget bland de internationella utbytesstudenterna märks inom vissa postnummerdistrikt. Även i Kråkkärret och Pansio förekommer fortfarande mera smittor jämfört med andra områden. Det är dock viktigt att notera, att coronasmittor förekommer i alla Åbo stads områden, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

På grund av coronasituationen i Åbo är det fortfarande viktigt att följa restriktionerna och säkerhetsåtgärderna. Epidemiläget kan snabbt försvåras ytterligare.

Coronavaccinationerna har inletts bland 72–73-åringarna

Den första vaccindosen har givits till 30 873 Åbobor (18,3 %). Två doser har givits till 3 477 Åbobor (22.3.2021). Totalt 5 422 Åbobor fick första dosen under förra veckan (v. 11). Nästan 65 % av de vaccinerade som nu fått första dosen hör till åldersgruppen 75–79 år.

Av Åbobor som fyllt 80 år är 86,5 % vaccinerade, 75–79 år 82,7 % och 70–74 år 11 %.

I Mässcentrum vaccineras denna vecka personer i åldern 73 år och äldre. Som bäst skickas vaccintider med sms till Åbobor som är 72 år.

Personer som är 73 år eller äldre, som av någon anledning ännu inte har fått sin vaccintid per sms, bör boka sin tid själv antingen i e-bokningen (turku.fi/sv/coronavaccinationer) eller i vaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14).

Om vaccintiden som erbjudit passar, räcker det med att komma till Mässcentrum på den angivna tiden. Vaccintiden som skickats med sms behöver inte bekräftas skilt.

Roboten Leila har skickat vaccintider med sms redan i några veckors tid. Kallelserna med sms inleddes med Åbobor i åldern 78 år. Personer som fyllt 79 år eller äldre och ännu inte fått vaccinet, bör boka sin vaccintid själv antingen per telefon eller i e-bokningen. Den första vaccinationsomgången av hemvårdens klientel är färdig.

Åbo inväntar nationella anvisningar om användningen av AstraZenecas vaccin.

– AstraZenecas vaccin är på paus denna vecka. Vi har inte blivit tvungna att avboka vaccintider, men denna vecka fortsätter vaccinationerna i långsammare takt. Ännu vet vi inte när vaccinationerna med AstraZeneca återupptas, berättar Peltoniemi.

Vaccinationerna av riskgrupperna fortsätter efter att vaccinationerna av de som är 70 år eller äldre har kommit tillräckligt långt.

All aktuell information om vaccinationerna och tidsbokningen finns på adressen turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Lausteen koulu på distans, utvidgad munskyddsrekommendation i den grundläggande utbildningen

För att trygga undervisningen har hela Lausteen koulu övergått till undervisning på distans mellan den 24 mars och den 1 april medan utredningen av smittkedjorna pågår. Skolan har haft omfattande exponeringar och karantänperioder, och mer än hälften av eleverna är borta från skolan på grund av tidigare beslut.

– I det nuvarande epidemiläget går det inte att trygga en hälsosäker miljö eller högklassig undervisning på plats, konstaterar sektordirektör Timo Jalonen i beslutets motiveringar.

Skolorna har ytterligare ökat på skyddsåtgärderna. Fredagen den 19 mars utvidgade Åbo stad munskyddsrekommendationen, och den gäller nu alla årskurser i alla stadens skolor samt morgon- och eftermiddagsverksamheten. Tillräckligt med munskydd erbjuds eleverna under skoldagens lopp, och lärarna instruerar eleverna i användningen. Staden påminner fortfarande om att man bör använda munskydd också på bussarna och i skoltaxin.

Traficoms begränsningar påverkar Fölitrafiken fr.o.m. den 25 mars

För att förhindra spridningen av coronaepidemin har Transport- och kommunikationsverket Traficom temporärt begränsat det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften av största tillåtna mängden i väg- och spårtrafiken. Begränsningarna gäller 25.3–23.4.2021.

I Fölitrafiken gäller begränsningarna all trafik med undantag för resenärer som är födda 2008 eller senare. Undantaget gäller under vardagarna.

– Av Fölis 3 400 dagliga turer är det endast under en procent av turerna där över hälften av fordonets största tillåtna passagerarmängd överskrids. På grund av att passagerare också stiger av bussarna under resan är det endast få turer där vi måste göra begränsningar. Föli strävar efter att alltid när det är möjligt sätta in en extra buss på sådana turer, berättar kollektivtrafiktrafikdirektör Sirpa Korte.

Skyldigheten att använda munskydd när man åker kollektivt, som trädde i kraft den 15 mars, har i huvudsak tagits väl emot. Ökad information kommer att ges i de linjer, där användningen av munskydd ännu inte är tillräckligt utspridd.

Det är viktigt att hålla avstånd till andra passagerare alltid när det är möjligt: på hållplatserna, när man stiger på och av bussen och även inne i bussen. Fölitrafiken har nu ca 40–45 % mindre passagerare än normalt, och därför torde det lyckas att resa glest. Fölitrafiken har redan nu mindre passagerarantal än den begränsning av Traficom.

Man bör helst resa kollektivt utanför rusningstiderna. I regel är rusningen som störst på morgnarna kl. 7–8.30 i trafiken mot centrum, samt på eftermiddagarna kl. 13–16.30 på vägen från centrum.

Smittor och exponeringar i staden verksamheter

Dagvården: Asemanseudun päiväkodin Käsityöläiskadun yksikkö, Halisten päiväkoti, Härkämäen päiväkoti, Kaerlan päiväkoti, Satuportsan päiväkoti, Uittamon päiväkodin Susiniitynkadun yksikkö  

Skolor och läroinrättningar: Katariinan koulun päätoimipiste, Lausteen koulu, Luolavuoren koulun Sepänkadun yksikkö, Nummenpakan koulun Nummen yksikkö, Raunistulan koulu, Rieskalähteen koulu, Wäinö Aaltosen koulu 

Äldreboenden: Elva smittfall har uppdagats i Mäntyrinne korttidsboende. Majoriteten av klienterna har redan fått den första vaccindosen.