Efter måndagen har ett tjugotal nya smittfall konstaterats bland internationella utbytesstuderande som bor i Åbo. Enligt dagens uppgifter uppgår smittfallen nu till totalt 100. Situationen i sin helhet i Åbo är svår.

Samlad information:

Spårningsarbetet med smittklustret bland internationella utbytesstuderande, som uppdagades förra veckan, pågår fortfarande. Åbo stad har lagt till spårningsresurser, och eftersläpningen i spårningsarbetet har kunnat knappas in. Sedan vecka 10 har inalles 100 smittfall konstaterats i klustret. De registrerade exponeringarna är ca 160.

– Vi står inför utmanande tider, och coronaläget är inte på väg att avta. Alla åtgärder behövs för att dämpa situationen, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi från Åbo stad.

Åbo har i samarbete med högskolorna, sjukvårdsdistriktet, polisen och övriga myndigheter vidtagit åtskilliga åtgärder för att få situationen under kontroll.

Studenternas karantäner och isoleringar fortsätter i individuellt uppskattad tid. Vaktbolagen övervakar i Studentbyn och i omgivningarna kring studentboendena i Luolavuori och Kråkkärret. Med övervakningen försäkras att inga sammankomster bland studerande sker, och att de gemensamma utrymmena förblir stängda. Övervakningen fortsätter till månadens slut och vid behov även längre.

Coronabussen testar i Studentbyn under veckoslutet

Den mobila coronabekämpningen erbjuder avgiftsfri provtagning i Studentbyn under inkommande veckoslut 27–28 mars kl. 11–17. Bussen står parkerad på adressen Inspektorsgatan 3 C. Ingen remiss behövs.

Utökade skyddsåtgärder i skolorna

Smittklustret bland studerandena har försämrat coronaläget i hela Åboregionen. Just nu förekommer rikligt med smittor även i Pansio, Hallis, Kråkkärret och Laustis. Extensiv information riktas fortfarande genom olika kanaler till förorterna. I dessa områden är det enkelt att komma till provtagning utan remiss.

Åbos skolor har ökat skyddsåtgärderna. Högstadierna och andra stadiet fortsätter på distans till och med den 5 april. På grund av omfattande exponeringar och karantänperioder har Lausteen koulu i sin helhet övergått till distansundervisning den 24 mars – 5 april.

Munskyddsrekommendationen gäller även i lågstadierna. Användningen av munskydd förväntas minska på exponeringsfallen i skolorna.

Provtagningsstationerna betjänar i de svårast drabbade områdena

Coronateststationerna finns i de svårast drabbade områdena. Här kan personer som är skrivna eller bosatta i Åbo kan låta testa sig utan remiss.

Provtagningsstationen i Kråkkärrets hälsostation betjänar kommuninvånarna och personer som är bosatta i Åbo på mån–fre kl. 9–11 och 12–14.

Coronabussen testar under vardagarna med följande tidtabell:

  • Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8): mån–fre ca kl. 9.30–11.00 
  • Perno/Pansio (adr. Hyrköisvägen 26): mån–fre kl. 12.00–14.00 
  • I Hallis samt Perno/Pansiossa testar den mobila coronabekämpningen endast personer som är skrivna eller bosatta i Åbo. Personer från grannkommunerna ombeds vända sig till den egna kommunens eller Åucs provtagning.
Nyckelord: