Gatuområdena i Åbo stadskärna rengörs och städas på sand och gatudamm under en storstädningskampanj. Storstädningen förutsätter att bilisterna observerar de uppmärkta flyttuppmaningarna inom området.

Stadsmiljösektorn har bjudit in centrumområdets fastigheter till storstädningen så att gatuområdena kan rengöras med en gång. Fastigheterna inom storstädningens område kan borsta sanden från sina gatusträckor till körbanan innan den tvättas. Sanden får inte borstas eller sköljas in i gatubrunnarna. På så vis blir all sand i gatuområdet bortstädat med en gång och de åtgärder som sprider damm utförs under en kortare tid. Arrangemanget förebygger också att sanden hamnar på fel ställen, såsom i dagvattenavloppen. Fastigheterna kan borsta bort sanden från sina gångbanor ut på gatan innan den schemalagda städdagen. Efter detta får sanden på gångbanorna inte längre borstas ut på körbanan.

Storstädning utförs också i Port Arthur

Staden provar denna gång också på denna typ av storstädning av gatorna utanför stadskärnan - i Port Arthur. Också inom detta område får fastigheterna borsta sanden ut på körbanorna innan staden rengör gatorna. Sanden får inte gå in i dagvattenavloppen. Man valde Port Arthur till en del av kampanjen då man där oberoende måste använda märken med uppmaning att flytta fordon då gatorna rengörs.

Genomförandet kräver avvikande parkeringsarrangemang

För att gatorna ska kunna rengöras så effektivt som möjligt krävs också avvikande parkeringsarrangemang. Rengöringen genomförs så att gatans motsatta sidor rengörs under två på varandra följande dagar. Sålunda är parkering alltid möjlig på ena sidan av gatan. De avvikande parkeringsarrangemangen märks ut på området med märken med uppmaning att flytta fordon. Bilisterna ska följa dessa uppmaningar. På uppmaningsskyltarna finns datum då gatuområdet ska vara tomt. Flyttuppmaningen avlägsnas i takt med att varje gatusträcka blir färdigstädad.

SMS-tjänst om uppmaning till att flytta fordon

För att flyttuppmanigen av fordon inte ska komma som en överraskning, erbjuder staden en SMS-tjänst. Du får ett SMS-meddelande om flyttuppmaning av fordonen kl. 15 dagen innan fordonen ska flyttas. Du kan beställa informationen enligt postnummerområde och/eller enligt gatunamn. Tjänsten är avgiftsfri men det kostar 0,16 euro att ta i bruk och att avsluta tjänsten. SMS-tjänsten kan beställas på adressen www.turku.fi/siirrä-autosi

Gatorna utanför stadskärnan rengörs också

Gatornas vårstädning har inletts utanför stadskärnan, inom rengöringszonerna Öster, Syd, Väster och Norr. De livligaste trafikerade ledernas körbanor samt gång- och cykelvägarna rengörs först. Rengöring av gatorna till tomterna inleds när de livligare områdena har rengjorts. Vårstädningen av gatorna ska bli färdig i medlet av maj.

Målsättningen är att förebygga gatudamm

Gatudamm uppkommer när trafiken lyfter upp dammpartiklar som har sitt ursprung sanden som används vid vinterunderhållet, vid slitage av gatornas ytor och i samband med användning av dubbdäck. Vid soliga och torra dagar rör trafiken om dammet som samlats under vintern vilket blandas i luften och försämrar luftkvaliteten. Denna vinter har luftkvaliteten i Åbo varit god eller tillfredställande, men tidvis till och med nöjaktig.

När partikelkoncentrationerna stiger så kan det orsaka symptom, speciellt hos känsliga personer som astmatiker, åldringar och småbarn. Snuva, hosta, andningsbesvär samt irritation av hals och ögon hör till de vanligaste symptomen.

- Gatorna rengörs för att få bort dammet. Det är belönande att se en kraftig minskning i partikelkoncentrationerna efter att gatorna rengjorts, berättar luftvårdexpert Petra Sainisto vid Stadsmiljösektorn.

Tidtabell för rengöringen av gatorna och flyttordning

Mån. 29.3. Puolalaparken 2-4 + vp, 3-5 + vp
Tors. 1.4. Fredsgatan 1, 2-4 

Tis. 6.4. Köpmansgatan 11-21 – Torngatan 1 – Auragatan 7-13 – Puolalagatan 1-9 – Humlegårdsgatan 5-11 – Kristinegatan 1-7 – Köpmansgatan 1-3 – Brahegatan 7   UDDA TAL 
Ons. 7.4. Köpmansgatan 20-8 – Aurakatu 24-14 – Puolalagatan 8-2 – Humlegårdsgatan 14-2 – Kristinegatan 6-4 – Köpmansgatan 4-2 – Brahegatan 2-10   JÄMNA TAL 
Tors. 8.4. Trädgårdsgatan 8-4 – Mariegatan 14-2 – Universitetsgatan 14-10 – Eriksgatan 8-6 – Slottsgatan 2, 26-20 – Eriksgatan 20-22   JÄMNA TAL
Fre. 9.4. Trädgårdsgatan 1-3 - Mariegatan 1-7 – Universitetsgatan 9-11 – Eriksgatan 7-11 – Slottsgatan 5-7, 19-21 – Eriksgatan 21   UDDA TAL

Mån. 12.4. Bangatan 6-16 – Banstigen – Annegatan 2-4   JÄMNA TAL
Tis. 13.4. Bangatan 6 vp-16 vp – Banstigen – Annegatan 1-7   UDDA TAL
Ons. 14.4. Arvidsgatan 2-10 – Högbergsgatan 2-10 – Heikkilägatan 2-12    JÄMNA TAL
Tors. 15.4. Arvidsgatan 1-9 – Högbergsgatan 1-11 – Heikkilägatan 1-11      UDDA TAL
Fre. 16.4. Fredsgatan 15 vp-32   JÄMNA TAL 

Mon. 19.4. Fredsgatan 15-32 vp – Slottsgatan 35-37     UDDA TAL
Tis. 20.4. Trädgårdsgatan 28-44 – Sofiegatan 2-10     JÄMNA TAL
Ons. 21.4. Trädgårdsgatan 23-37 – Sofiegatan 1-7     UDDA TAL 
Tors. 22.4. Eriksgatan 36-40 – Parkgatan 6-12 – Skolgatan 16     JÄMNA TAL
Fre. 23.4. Eriksgatan 39-41 – Parkgatan 3 – Skolgatan 11-23     UDDA TAL

Mon. 26.4. Lasarettsgatan 2-26 – Mikaelsgatan 2-4    JÄMNA TAL 
Tis. 27.4. Lasarettsgatan 1-19 – Mikaelsgatan 1-3     UDDA TAL 

Flytt av fordon börjar varje morgon kl. 9

Bilagor