Hurdana tjänster för studerande finns det i Åbo? Under studenttjänsternas pop up-turné tar tjänsteproducenter i Åbo turvis över Study in Turkus Instagram-konto för en dag och svarar på frågor.

LÄROANSTALTSPRÄSTERNA

LÄROANSTALTSPRÄSTERNA I INSTAGRAM

Hurdana tjänster för studerande finns det i Åbo? Under studenttjänsternas pop up-turné tar tjänsteproducenter i Åbo turvis över Study in Turkus Instagram-konto för en dag och svarar på frågor.

Måndagen den 29 mars är det Läroanstaltsprästernas tur att ta över Study in Turku Instagram-konto. Följ vårt IG-konto för att ta reda på mer!

Som Åbo Akademis, Åbo universitetets och Yrkeshögskolan Novias läroanstaltspräster fungerar Mia Pusa och Tiina Hallikainen och som yrkesskolornas och finskspråkiga yrkeshögskolornas läroanstaltspräst fungerar Atte Airaksinen

Läroanstaltsprästerna är med i läroanstalternas vardag och på olika fester. I praktiken betyder detta att läroanstaltsprästerna tar del i olika arbetsgrupper och projekt som har med studerandes och personalens välfärd att göra. De samarbetar med de olika studentkårerna och studenthälsan. De erbjuder krishjälp och experthjälp samt koordinerar verksamheten i Kampuskapellet, som finns framför finska Hanken.

Såsom alla andra präster ingår även kyrkliga förrättningar: dop, skriftskola, konfirmation, vigsel, välsignelse av äktenskap och begravningar i läroanstaltsprästernas arbete.

Läroanstaltsprästerna erbjuder alla vid sina läroanstalter möjlighet till samtal. Samtalshjälpen är gratis, den erbjuds utan villkor till alla studerande och personal. Samtalshjälpen baserar sig på absolut tystnadsplikt. 

Nyckelord: