Åbo stad effektiviserar övervakningen av utomhusidrottsplatser enligt beslut från Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk och Egentliga Finlands coronakoordinationsgruppens rekommendationer

Åbo stad tar hjälp av ett säkerhetsföretag för att övervaka användningen av utomhusidrottsplatser. På Åbo stads utomhusidrottsplatser, spelplaner och på skateplatser kan högst sex personers grupper träffas för självständig motion. Om planen delas itu kan det vistas 6 personer på varje planhava, det vill säga sammanlagt 12 personer på hela planen. Åbo stad förutsätter att säkerhetsavstånd tas i beaktande i all verksamhet och rekommenderar att kontakter undviks.

Berör inte elitidrott eller motionsturer för barn

Begränsningen för personantal berör inte toppidrott, barns hobbygrupper och skolidrott. Turer till utomhusidrottsplatser beviljas enligt de nuvarande myndighetsrekommendationer för barn födda 2008 och yngre samt för vuxnas toppidrott. I all verksamhet bör säkerhetsavstånd och andra koronarekommendationer följas. Det får inte heller ske kontakt mellan grupper.

Gott om alternativ för mångsidig utomhusmotion  

Åbo bjuder på många möjligheter för motion utomhus. Cykelvägar och motionsslingor är på många ställen redan i skick och isen har smält från stigarna. På kulturmotionsrutterna kombineras motion och kultur. Ruttkartorna finns också som mobilversioner. Alla idrottsplatsbeökare bör följa rekommendationer om säkerhetsavstånd, samlingsbegränsningar och det egna hälsotillståndet.

Mer information: