Totalt 354 coronavirussmittor konstaterades i Åbo under vecka 12 (22–28.3.2021). Incidensen är för närvarande 403/100 000/14 dygn (29.3.2021). Coronaprovtagningen fortsätter under hela påskhelgen, och tidsbokningen sker via Omaolo. Provtagningsstationen i Kråkkärret och vaccinationsrådgivningens telefontjänst har stängt under påsk.

Coronaläget bland de internationella utbytesstuderandena håller på att lugna ner sig. Provtagningen bland studerandena fortsätter ännu denna vecka. Cirka 109 coronasmittor har uppdagats i samband med klustret. Den mobila coronabekämpningen utförde avgiftsfri provtagning i Studentbyn under föregående veckoslut (27–28.3). Ett klart mindre antal studerande hänvisades till coronatestet jämför med tidigare veckoslut.

– Laboratorieundersökningarna som gjorts i Åucs fastställde att det i coronaepidemin som spred sig bland de internationella utbytesstuderandena rör sig om en variant av den sydafrikanska virusvarianten. Närmare undersökningar i denna virusvariant pågår som bäst. Av Åbos virus är ca 80 % för tillfället av den brittiska varianten, berättar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Samma preventiva åtgärder gäller för alla coronavirus, inklusive virusvarianterna, det vill säga munskydd, tillräckliga skyddsavstånd samt en god hand- och hosthygien.

Åbo har ökat på personalen i smittspårningen, och spårningsarbetet kan i regel inledas cirka ett dygn efter bekräftad smitta. För tillfället kan ca 78 % av smittfallen spåras (vecka 12). De vanligaste smittkällorna förutom personer som bor i samma hushåll är närkretsen och smittor på arbetsplatserna.

Begränsningarna i rörelsefriheten, som gäller huvudstadsregionen och Åbo, behandlas som bäst i riksdagen. Åbo stad informerar om åtgärder med anledning av begränsningarna genast, när riksdagen har fattat beslut i frågan.

Coronavaccinationerna av personer över 70 år och i äldreboendeservicen fortsätter

Totalt 35 749 Åbobor (21,2 %) har fått den första vaccindosen. Två doser har givits till 3 492 Åbobor (29.3.2021). Förra veckan (vecka 12) fick 4 872 Åbobor den första dosen. Av dessa hörde ca 85 % till åldersgruppen 70–74 år. Av Åbobor som har fyllt 80 år har 87,2 % vaccinerats, av 75–79-åringarna 89,2 % och av 70–74-åringarna 47,8 %.

– Vaccinationstäckningen bland äldre personer i Åbo börjar vara på god nivå. Jag uppmuntrar ändå alla som ännu inte tagit vaccinet att låta vaccinera sig, säger Peltoniemi.

I Mässcentrum vaccineras som bäst personer i åldern 71–73 år. Vaccinationerna av 70-åringarna inleds när mera vaccin kommer efter påsk.

Under skärtorsdagen vaccineras som vanligt. En del av vaccinen som levererats denna vecka ges till klienter i äldreboendeservicen och omsorgshemmen, där andra omgången startar. Därför sker inga vaccinationer i Mässcentrum under påsken.

Enligt de nationella instruktionerna ligger vaccineringarna av riskgrupperna samt personal inom social- och hälsovård som bäst på is. De återupptas efter att vaccinationstäckningen bland ålderstigna är tillräcklig. Roboten Leila kan ur patientdatasystemet inte tillräckligt heltäckande identifiera sjukdomar som hör till riskgrupperna, och därför kan sms-kallelsen inte användas som automatisk tidsbokning för riskgrupperna. Vaccintider för personer som hör till riskgrupperna kommer att öppna i e-bokningen och i vaccinationsrådgivningens telefontjänst.

All aktuell information om vaccinationerna och tidsbokningen finns på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Vaccinationer med AstraZenecas vaccin fortsätter bland personer som fyllt 65 år

Institutet för hälsa och välfärd THL har beslutat att vaccinationerna med AstraZenecas vaccin kan fortsätta från och med den 29 mars för personer som fyllt 65 år. För tillfället finns inga sjukdomsrelaterade begränsningar till att ge vaccinet.

Extremt sällsynta eventuella biverkningar som anmälts är ventromboser i hjärnan. Kortvariga biverkningar förekommer ofta, till dessa hör bland annat smärta i injektionsstället, trötthet, muskelvärk och feber.

I Finland kan den vaccinerade inte välja vaccinmärke. Personer under 65 år, som har fått den första dosen med AstraZeneca, får anvisningar senare om den andra dosen.

Till påskhelgens coronatest via Omaolo

Coronaprovtagningen fortsätter under hela påskhelgen, och tidsbokningen sker via e-tjänsten Omaolo. Dessutom trafikerar coronabussen som vanligt i Hallis och Pansio på annandag påsk, det vill säga måndagen den 5 april (Hallis kl. 9.30–11.00, Perno/Pansio kl. 12.00–14.00). Provtagningsstationen i Kråkkärret och vaccinationsrådgivningens telefontjänst har stängt under hela påskhelgen.

Coronarådgivningen (tfn 02 266 2714) har stängt på långfredagen (2 april) samt på påskdagen och annandag påsk (4–5 april). Coronarådgivningens telefontjänst svarar på samtal lördagen den 3 april kl. 9.00–13.00. 

Smittspårningen fortsätter normalt under hela påskhelgen. Testresultat meddelas med sms under alla veckodagar.

Under hela påsken hjälper Åboregionens samjour (tfn 02 313 8800) i akuta coronarelaterade sjukdomsfall. Den nationella jourhjälpen (tfn 116 117) hjälper och ger råd under helgerna.

Normal verksamhet i daghem och lågstadier med några undantag

Daghemmens verksamhet fortsätter som vanligt med praxis från början av året. De öppna daghemmen och familjeklubbarna har stängt till och med den 11 april 2021.

Lågstadierna fortsätter som vanligt med praxis från början av året. Lausteen koulu fortsätter med undervisning på distans till och med den 5 april 2021. Lågstadiernas klubbverksamhet fortsätter. Den grundläggande undervisningens morgon- och eftermiddagsverksamhet fortsätter liksom under början av året.

Högstadierna och andra stadiet i huvudsak på distans

Högstadierna, Åbo yrkesinstitut och gymnasierna fortsätter med undervisning på distans till och med den 11 april 2021. Högstadiernas klubbar har stängt.

Den förberedande undervisningen i högstadierna och det särskilda stödets smågrupper fortsätter med undervisning på plats.

Yrkesinstitutet kan vid behov ordna stöd och annan nödvändig undervisning samt lärdomsprov på plats. Inlärning i arbete sker enligt tidigare planer.

Arbetarsinstitutens verksamhet sker helt på distans under hela vårterminen.

Kollektivtrafiken

Begränsningarna som förordnades av Trafik- och kommunikationsverket Traficom gäller i Åboregionens kollektivtrafik Fölibussarna. Staden påminner om att hålla avstånd även på stadsfärjan Föri och i bergbanan Funikularen i Kakolabacken.

Bekräftade smittor och exponeringar i stadens verksamheter

Dagvården: Daghemmet Kastanjen, Halisten päiväkoti, Karhunaukion päiväkoti, Kukolan päiväkodin esiopetus, Moikoisten päiväkoti (Honkaisvägen 72), Paattisten päiväkoti (Seuravuorenkatu 7), Piinokankadun päiväkoti.

Skolor och läroinrättningar: Luostarinvuoren koulun Martin yksikkö, Nummenpakan koulun Nummen yksikkö, Varissuon koulu.

Äldreboendeservice: Ca 13 coronasmittor har tidigare uppdagats i Mäntyrinne korttidsboende. En coronasmitta har konstaterats i Portsahemmets korttidsboende och enheten är försatt i karantän. En coronasmitta har rapporterats i stadens köptjänstenhet Mainiokoti i S:t Marie.