Under vecka 13 (29.3–2.4.2021) konstaterades 209 coronavirussmittor i Åbo. Incidensen är för närvarande ca 300/100 000/14 dygn (6.4.2021). Smittspårningsprocenten är 74 %. Färre lät testa sig under påskhelgen, och därför klarnar det egentliga smittläget först under denna vecka.

Antalet smittor i Åbo är på väg nedåt något, men smittorna ligger fortfarande på en hög nivå. Färre lät testa sig under påskhelgen, och därför klarnar det egentliga smittläget först under denna vecka.

Obligatorisk hälsokontroll för inresande till Finland

Resenärer som anländer till Finland bör genast vid inresan delta i en obligatorisk hälsokontroll vid gränsövergången. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut är i kraft 2–30 april 2021, och det gäller alla personer som reser in i landet via gränsövergångarna Åbo hamn, Nådendals hamn eller Åbo flygplats.

Den obligatoriska hälsokontrollen gäller personer som inom 14 dygn före inresa har vistats i ett land där incidens av covid-19 överstiger 25/100 000/14 dygn. Beslutet gäller inte barn födda år 2008 eller senare. eller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken.

Hälsokontrollen är obligatorisk även för personer som har intyg över negativt testresultat eller har haft covid-19-infektion.

Om resenären inte kan uppvisa ett intyg över ett negativt coronavirustest eller ett intyg om att ha haft covid-19-infektion sex månader före inresa, hänvisas personen till coronaprovtagning i samband med hälsokontrollen. Det är straffbart att vägra genomgå en obligatorisk hälsokontroll.

– Åbo har haft en aktiv testning vid gränserna redan innan den obligatoriska hälsokontrollen infördes. Vi fortsätter med vår verksamhet vid gränsövergångarna, berättar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Coronavaccinationerna når nya grupper

Totalt 38 618 Åbobor, eller 22,9 % av alla som fyllt 16 år, har fått den första vaccindosen. Två doser har givits till 3 585 Åbobor (6.4.2021). Förra veckan (vecka 13) fick 2 850 Åbobor den första vaccindosen. Av dessa hörde ca 70 % till åldersgruppen 70–74 år. Av Åbobor som är 80 år eller äldre har 87,6 % vaccinerats, av 75–79-åringarna 90,9 % och av 70–74-åringarna 70,5 %.

I Mässcentrum vaccineras under denna vecka personer som är 70 år eller äldre. Vaccintider har öppnats för följande grupper:

  • personer i åldern 65–69 år
  • personer i riskgrupperna 1 och 2
  • personer i åldern 16–17 år i riskgrupp 1

Tider kan bokas antingen elektroniskt på webbsidan turku.fi/sv/coronavaccinationer eller i coronavaccinationsrådgivningens telefontjänst (tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14). Vaccintiderna blir fort fullbokade, men nya öppnas för bokning i takt med att vaccinerna kommer till Åbo.

Dessutom pågår den andra vaccinationsomgången i äldreboendeservicen och omsorgsenheterna.

Åbo följer de nationella riktlinjerna för covid-19-vaccinationerna, bland annat angående AstraZenecas vaccin.

All aktuell information om vaccinationerna och tidsbokningarna finns på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Daghem och lågstadier fortsätter med praxis från årsskiftet

Daghemmen och lågstadierna fortsätter sina verksamheter normalt med praxis som togs i bruk i början av året. De öppna daghemmen och familjeklubbarna har stängt till och med den 2 maj 2021.

Lågstadiernas klubbverksamhetfortsätter. Den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamheter fortsätter med praxis från årsskiftet.

Åbos högstadier och andra stadiet övergår till hybridmodellen t.o.m. den 2 maj

Undervisningen i högstadierna fortsätter enligt hybridmodellen så, att en årskurs i taget är i distansundervisning och två årskurser går i skola på plats. Denna åtgärd ger mera plats och avstånd i skolornas utrymmen.

Hybridmodellen gäller inte elever i den förberedande undervisningen eller elever i det särskilda stödets smågrupper, som fortsätter i närundervisning.

Yrkesutbildningen och gymnasierna övergår till hybridmodellen under tiden 12 april – 2 maj 2021. Studerandena får mera information via Wilma.

Smittor och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Dagvården: Arkeologinkadun päiväkoti (Jäkärlä parkgata 18), Arkeologinkadun päiväkoti (Lampolagatan 6), Kerttulin päiväkoti, Lausteen päiväkoti, Piinokankadun päiväkoti, Touhulan liikuntapäiväkoti Nättinummi.  

Skolor och läroinrättningar: Hannunniitun koulu, Jäkärlän koulu, Topeliuksen koulu, Vasaramäen koulu.