Den marina naturen är en del av det finländska nationallandskapet, men hur ser det landskapet ut under ytan? När man vågar sig ner under ytan överraskar det bekanta havet med sin färggrannhet och mångsidighet.

Boka museibesök här

  • Museet kan besökas bara med förhandsbokning.
  • Museet är öppet
    tis–sön kl 9–17
    31.5–29.8 mån–sön kl. 9–17

 

Ett tryggt museibesök

  • Vi ber våra besökare att följa allmänna coronaråd och rekommendationer.
  • Håll distans, var noga med hand- och hosthygien och använd gärna munskydd då du besöker oss.
  • Stanna hemma om du har minsta symtom på coronasmitta.

Undervattensvärlden i de finska havsområdena är väldigt mångsidig jämfört med många andra länders kuster kring Östersjön. I våra havsområden finns ett brett spektrum av olika livsmiljöer och naturtyper, varav utställningen Havets skatter lyfter fram några. I utställningen dyker vi ner till Östersjöns värdefullaste skatter, och fotografierna leder besökaren från sandbottnarnas böljande ängar till klippsträndernas undervattensskogar och de skyddade havsvikarnas fuktiga djungler. 

Förutom olika organismsamhällen och livsmiljöer lyfter utställningen fram nyckelarter som är viktiga för hela Östersjöns ekosystem och dess mångsidighet. Exempelvis blåstången (Fucus vesiculosus), bandtången (Zostera marina) och blåmusslan (Mytilus trossulus) har viktiga roller i haven som upprätthållare av ett stort nätverk av olika relationer. De erbjuder näring, livsrum och skydd för många andra arter. Om dessa nyckelarter lider riskerar hela organismsamhället att kollapsa. 

Det vi inte känner till kan vi inte beskydda 

Det pratas mycket om Östersjöns dåliga tillstånd, men längs Finlands kust finns det fortfarande fantastiskt vackra platser som är värda att beskyddas. En djupdykning under Östersjöns yta väcker hos många en vilja att skydda dessa unika landskap. Med tanke på skyddet är det mycket viktigt att känna till havens organismer och relationerna mellan arterna. 

En stor del av bilderna i utställningen Havets skatter är tagna vid sidan av kartläggningsarbetet i samband med Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU). VELMU har sedan 2004 samlat in information om naturtyper under vattnet samt förekomsten av olika arter och deras samhällen i Finlands havsområden. Denna information behövs för att främja skyddet av Östersjöns arter och livsmiljöer, samt som stöd för hållbar användning av havet och dess naturresurser. 

Utifrån resultaten av VELMU-programmet har man också gett ut en bok med titeln Meren aarteet (Havets skatter), som utsågs till Årets naturbok 2017. Man kan också ta del av resultaten av kartläggningsarbetet i den öppna VELMU-karttjänsten.

Läs broschyren Havets skatter här (pdf)

Utställningen i Biologiska museet 20.4–3.10.2021. 

Foto: Mats Westerbom.