I Karinaranta startas en ny enhet för mellanboende med 14 lägenheter från och med den 1 maj 2021. Åbo stad har inte motsvarande mellanbostäder för äldre att erbjuda. Målsättningen är att skapa en ny serviceform vid sidan av hemvårdstjänsterna för de kunder som förväntas dra nytta av en gemensam och hinderfri boendeform. Utgångspunkten är att framtida invånare i Karinaranta har ett behov av hemtjänst.

 

  Som en del av anpassningsprogrammet för servicestrukturen inom äldreomsorgen driver Åbo stads välfärdssektor ett Avara-projekt. Projektet har fått ett särskilt bidrag av Miljöministeriet från åtgärdsprogrammet för äldres boende 2020–2022. Avara-projektet utgör grunden för långsiktig planering för utveckling av mellanboende i Åbo, varav Karinaranta är ett exempel.

  Lokalerna stöder gemenskap och välbefinnande

  Lokalerna som lämpar sig för mellanboende ägs av sydvästra Finlands cancerförbund och finns i Meri-Karina. Framtida invånare får hyra en hinderfri, i huvudsak 39 kvadratmeter stor lägenhet av Sydvästra Finlands Cancerförening. Invånarna kommer också att ha tillgång till gemensamma utrymmen såsom lobbyn, eldstadsrummet, bastudelen, tvättstugan och terrassen.

  Lokalerna är väl lämpade för mellanboende på grund av sina hinderfria utrymmeslösningar som stöder gemenskapen. Dessutom är Meri-Karina med sin havsmiljö och gårdsområden en gynnsam boendemiljö för välbefinnandet.

  – Vård- och omsorgstjänster för boende samt eventuella stödtjänster kommer att genomföras eftersom tjänster som produceras av Åbo stad och hemvårdstjänster kommer att tillhandahållas av Vähäheikkilä-Hirvensalos hemtjänst, säger Anne Ojanto, servicechef inom hemvården.

  Karinarantas delbostadsmålgrupp, servicebeskrivning, kundkriterier och betalningskriterier har bekräftats av Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd den 7 april 2021.

  – Invånarna till Karinaranta väljs ut utifrån en bedömning av servicebehov och invånarkriterier, säger Ojanto.

  Sjuksköterskor involveras i planeringen, volontärer med i verksamheten

  Det arbete som avsatts för Avara-projektet har använts som stöd för öppenvårdstjänsternas personal i den planerade starten av mellanboende i Karinaranta. Personalen inom Vähäheikkilä-Hirvensalos hemvård är involverad i planeringen och utvecklingen av verksamheten.

  – Vi kommer också att rekrytera mer personal till enheten.  Vi vill bygga en bra och fungerande arbetsmiljö i enheten, säger Ojanto. 

  Dessutom förbereds arbetslokaler i Karinaranta för hemvården i Vähäheikkilä-Hirvensalo.

  När enhetens verksamhet väl har inletts och corona övervunnits hoppas man att även volontärer kommer att driva husets verksamhet.

  – I samarbete med olika aktörer kan vår personal organisera rekreations- och gemenskapsaktiviteter inom enheten. Syftet är att invånarna ska lära känna varandra och ha sällskap av varandra, säger Ojanto.

   

  Förfrågningar om mellanboende i Karinaranta

  Nya kunder:

  • Numret till kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland.
  • Svenskspråkigt nummer till kund- och servicehandledning
  • kundrådgivning.fi

  Kunder som omfattas av hemtjänst:

  • Hemvården i Vähäheikkilä-Hirvensalo, servicechef, tfn 0500 859 450.