De svenskspråkiga bokpratarna i de allmänna biblioteken i sydvästra Finland går slår ihop sina krafter och erbjuder ett gemensamt bokprat på distans för åk. 5 och 6. Bokpratet riktar sig till alla svenskspråkiga skolor i sydvästra Finland och Satakunta.

Språkbadarklasserna är också välkomna att lyssna! Idén till ett gemensamt bokprat uppstod i samarbetsnätverket för barn- och ungdomsbibliotekarier i sydvästra Finlands och Satakuntas bibliotek, kallat VarSat. Bokpratarna kommer från Åbo stadsbiblioteks huvudbibliotek, Kimitoön och Pargas. Som ett tecken på det goda samarbetet mellan de olika regionerna får vi också en bokpratargäst från Vasa stadsbibliotek. Hittills har klasser från svenskspråkiga skolor i Åbo, Pargas, S:t Karins och Björneborg anmält sig till evenemanget.

Att främja och upprätthålla läskunnighet är bibliotekets viktigaste uppgift. Tillsammans med skolorna stöder biblioteken barns läskunnighet som ger både nytta och glädje i livet. Bokprat är ett effektivt sätt att få barn och unga att läsa böcker. Läskunnighet utvecklas när du hittar något att läsa som passar just dig. Bokprataren fungerar som en bro mellan läsaren och boken. Bokprataren berättar bara om böcker som hen själv gillat, och avslöjar aldrig slutet!

Du kan fortfarande anmäla din klass! Evenemanget ordnas den 22 april kl. 10-10.45. Alla svenskspråkiga skolor i området har informerats tidigare om bokpratet. Om du inte hittar det gamla e-postmeddelandet, kan du kontakta Leena Pylkkö på Åbo stadsbibliotek direkt.

 

Nyckelord: